Filformat för olika banker i kombination med Fortnox

Följ

När du arbetar med att hantera olika typer av bankfiler i kombination med Fortnox kan det vara bra att veta att bankerna använder sig av olika filformat beroende på vilken bank du arbetar med.

Här följer en redovisning om vilka olika filformat de största bankerna använder sig av:

Handelsbanken:

Lev.betalningar, inrikes = PAIN samt LB

Lev.betalningar, utrikes = PAIN samt SISU

Löneutbetalningar = KI

Lev.betalningar, återrapportering = Camt samt LB_IN

Kundinbetalningar= Camt samt BGMax

Kontoutdrag = Camt samt CSV Transaktioner Ultimo (månadsintervall)

Autogiro = BG Autogiro - Ny Fillayout

 

NORDEA:

Lev.betalningar, inrikes= PO3 samt LB

Lev.betalningar, utrikes= PO3 samt LB

Löneutbetalningar = KI

Kundinbetalningar= TotalIN (TL1)

Återrapportering, lev.betalningar= DA1 samt LBR (LB_IN)

Autogiro = BG Autogiro - Ny Fillayout

 

Danske Bank:

Lev.betalningar, inrikes= LB

Lev.betalningar, utrikes= SISU

Löneutbetalningar= KI

Lev.betalningar, återrapportering = LBR (LB_IN)

Kundinbetalningar = BGMAX

Stäm av konto = PTX eller PTO

Autogiro = BG Autogiro - Ny Fillayout

 

Swedbank:

Lev.betalningar, inrikes = LB

Lev.betalningar, utrikes = SPISU

Löneutbetalningar= KI

Lev. betalningar = LBR (LB_IN)

Kundinbetalningar= BGMAX

Autogiro = BG Autogiro - Ny Fillayout

 

SEB:

Lev.betalningar, inrikes= LB

Lev.betalningar, utrikes = SISU, PAIN

Lev.betalningar, återrapportering= LBR (LB_IN)

Lev.betalningar, återrapportering, utrikes= CAMT

Kundinbetalningar= BGMAX

Kundinbetalningar, utrikes= CAMT

Löneutbetalningar= KI

Stäm av konto= CSV

Autogiro=BG Autogiro - Ny Fillayout