Fortnox Användarstöd

Ändra verifikationsdatum genom att pila upp/ner

När du skapar en verifikation får den samma datum som den senaste bokförda verifikationen i det aktuella räkenskapsåret du står i. Om du ska bokföra den på något annat datum kan du på ett smidigt sätt byta datum genom att klicka upp eller ner på piltangenterna. Om du vill ha ett datum framåt i tiden pilar du uppåt och om du vill ändra till ett datum bakåt i tiden pilar du neråt. 


Ska_rmavbild_2019-06-12_kl._13.46.49.png