Koder i filer för Autogiro

I filen för autogiro som du skickar till Bankgirot eller som du får tillbaka ifrån Bankgirot finns den information som beskriver vad filen innehåller. Öppnar du upp en sådan fil finns det möjlighet att tyda den och dess information i felsökningssyfte. För att ge lite tips och guide till detta listas här nedan de mest vanliga sifferkoderna i filen. De siffror som ger mest information till vad filen innehåller är de två första siffrorna i de olika raderna. Det filformat av Autogiro som det finns stöd för i Fortnox är BG Autogiro - Ny Fillayout.

 

Sk_rmavbild_2015-09-13_kl._15.31.58.png

03 - Makulering av medgivanden

04 - Nyuppläggning av medgivanden

73 - Svar på medgivandeförfrågan

25 - Makulering av betalningsuppdrag

82 - Betalningsuppdrag både ut och in