Kopiera transaktionsinfo och spara tid

Om du skapar transaktioner där du vill ha samma eller liknande transaktionsinformation på flera verifikationsrader kan du skriva in ett plustecken i kolumnen för transaktionsinformation på en rad och sedan klicka på tangenten Enter. Då kommer transaktionsinformationen ifrån raden ovan att kopieras och du kommer alltså inte att behöva skriva in transaktionsinformationen igen. 

 

1.png