Fortnox Användarstöd

Skicka in kvitton direkt till programmet

Arbetar du på en redovisningsbyrå och behöver underlag i form av kvitton ifrån din kund kan ni använda er utav e-postfunktionen i Fortnox. Det innebär att din kund kan skicka bilder på sina kvitton direkt in i programmet. 

Din kund behöver inte vara inloggad i Fortnox utan mejlar bilden direkt ifrån sin mobiltelefon till den mejladress du hittar genom att öppna den orangea fliken i mitten på högerkanten av programmet. För att det ska bli extra smidigt kan ni lägga upp en kontakt i kundens mobil som förslagsvis döps till "Kvitto".

Om kunden vill skicka med en kommentar till kvittot kan han/hon placera kvittot bredvid lappen med meddelandet när bilden tas. Så fort bilden är skickad kommer du kunna koppla samman bilden med verifikationen i Fortnox. Du hittar alla bilder genom den orangea fliken i mitten av programmets högra hörn. I exemplet nedan ser du den mejladress som leder till att bilderna kan kopplas till verifikationer. 

Ska_rmavbild_2019-06-12_kl._09.48.43.png

 

När du kopplat samman en bild med en verifikation kommer du alltid kunna se bilden när du kollar på verifikationen i programmet. Du kommer även kunna se bilden när du skriver ut rapporter, t.ex. en huvudbok eller resultatrapport. 

Ska_rmavbild_2019-06-12_kl._09.50.10.png

 

Filstorlek och filformat
När kunden tar bilden på kvittot kan han/hon få ett val angående bildens filstorlek. Här ska alltid den minsta möjliga filstorleken väljas för att inte ta upp onödig plats i ert lagringsutrymme i Fortnox. Givetvis kommer även den minsta filstorleken vara läsbar när den visas i programmet. Det går inte att skicka in bilder som är större än 5 MB och bildens filformat måste vara pdf, jpeg eller tiff.     


Mejla in bild på leverantörsfaktura eller dagskassa
Om din kund istället vill skicka in en bild på en leverantörsfaktura eller en dagskassa fungerar det på samma sätt. Du hittar mejladressen till fakturan/dagskassan genom att klicka på den orangea fliken i mitten på högerkanten när du står inne på en leverantörsfaktura eller en dagskassa, se exempel nedan.


Ska_rmavbild_2019-06-12_kl._09.50.41.png