Snabbare och säkrare betalningar genom bankfiler

Följ

Om du tycker att det tar lång tid när du ska bokföra in- och utbetalningar kan du istället börja använda dig av återrapporteringsfiler från banken. Det innebär att du får en fil från din bank med alla betalningar som gjorts till och från ditt företagskonto.

Filen läser du in under fliken Inbetalningar respektive Utbetalningar och betalposterna matchas automatiskt med rätt faktura. På detta sätt slipper du söka fram varje faktura och bokföra betalningarna manuellt. I och med att betalningarna matchas automatiskt minimerar du även risken för de felbokningar som kan uppstå vid manuellt arbete.

Läs mer om hur du gör för att börja använda dig av betalfiler för inbetalningar här och utbetalningar här