Gratis och automatisk adresshämtning

Följ

När du lägger upp en ny kund räcker det med att du fyller i kundens organisations- eller personnummer och klickar på entertangeten. Då kommer kundens adress att hämtas från Bolagsverkets eller Skatteverkets register och fyllas i automatiskt.


Film: Gratis adresshämtning genom organisations- eller personnummer


Om du inte har din kunds organisations- eller personnummer kan du istället klicka på Hämta kunduppgifter för att istället söka fram kunden genom namn eller adressuppgifter. 

Den automatiskt adresshämtningen är gratis och gör det enkelt att lägga upp kunder snabbt och med rätt uppgifter. 

 


1.png