Gratis bevakningstjänst

När du aktiverat bevakningen under Inställningar - Bevakning meddelas du med en ikon om det skett någon förändring i Bolagsverkets eller Kronofogdemyndighetens register. 

Ändringar kan vara av både positiv och negativ karaktär och avse vilken som helst av den information som ingår i en kreditupplysning. Exempel på förändringar är betalningsanmärkningar, inlämnade bokslut, ändring av rating eller ändrade kontaktuppgifter. För att få tillgång till uppdaterad information om din kund eller leverantör bör du göra en ny kreditupplysning när du får upp den röda varningssymbolen som visar att ändringar har skett.

Varningssymbolen visas i kund- och leverantörsregistret, på kontakt- och företagskortet i Fortnox CRM Säljstöd samt på nya offerter, order och fakturor. 

 

bevakning.PNG

 
För att förtydliga det ytterligare ser du även en markering på verktyget Kreditupplysning där antalet nya händelser presenteras med siffror i en gul cirkel. Denna markering syns, som varningssymbolen, i kund- och leverantörsregistret, på kontakt- och företagskortet i Fortnox CRM Säljstöd samt på nya offerter, order och fakturor.

3.22_-_Kreditupplysningsvarning_ha_ndelser.jpg

 

Klickar du på symbolen (Varningssymbolen eller uppräkningen av händelser) får du upp samma ruta som när du ska göra en kreditupplysning. Här får du information om vilket typ av förändring som har skett samt om du behöver ta en liten, mellan eller stor kreditupplysning för att få reda på mer angående förändringen.


Så fort du klickat på varningssymbolen kommer den att försvinna tills en ny ändring i Bolagsverket eller Kronofogdens register görs. Symbolen försvinner alltså även om du inte gör en kreditupplysning på kunden eller leverantören. Om du inte vill få meddelande om när förändringar görs har du möjlighet att stänga av bevakningsfunktionen i inställningarna för bevakning.