Fortnox Användarstöd

Smidig inventering genom artikellistan

Om du har Fortnox Lager använder du inventeringsfunktionen i Lagermodulen för att genomföra inventering. Läs mer här: Inventering i Fortnox Lager

Om du inte använder Fortnox Lager kan du inventera på ett smidigt sätt utifrån artikellistan. Du börjar då med att sortera efter t.ex. Lagerplats genom att klicka på den kolumnrubriken. När du gjort det markerar du fältet I lager på den första artikeln och ändrar till aktuell lagerstatus. Gå vidare till nästa artikel genom att klicka på entertangenten. 

De uppgifter som du kan ändra utifrån artikellistan är Kalkylkostnad, Utpris prislista A och I lager. Vill du flytta markören till ett fält i sidled använder du dig av tabbtangenten istället för entertangenten. Genom tabbtangenten flyttar du markören vågrätt medan du genom entertangenten förflyttas lodrätt i listan.

Ska_rmavbild_2019-06-12_kl._10.10.08.png