Kom igång med Digital Aktiebok

Följ

För att nå och använda dig av tjänsten via Fortnox, behöver du först och främst licens för Digital Aktiebok. För att beställa licensen klickar du på ditt företagsnamn längst upp i programmet och väljer att klicka på Lägg till licenser.

För att aktivera Digital Aktiebok, väljer du att dra regeln från Av till På. Kostnaden för licensen är 59:-/månad. Vid beställning av licensen ska UC:s Allmänna Villkor visas och godkännas. De allmänna villkoren visas som en checkbox och text som ska kryssas i. 

När du har beställt och aktiverat licensen för Digital Aktiebok så ger du behörighet till tjänsten till användaren genom att återigen klicka på ditt företagsnamn längst upp på programmet och väljer Administrera användare. Du väljer här att ge behörighet till Digital Aktiebok till de användaren som ska ha det genom att klicka på ikonen för Digital Aktiebok i tabellen.

1.png

Det finns inga direkta inställningar för tjänsten Digital Aktiebok utan det enda du gör är att ge behörighet till att se kopplingen till Digital Aktiebok i Fortnox till dina användare.

 

När du har aktiverat licensen och gett behörighet till dina användare så är tjänsten aktiv i programmet. Du kommer till Digital Aktiebok genom att klicka på namnet i Menyn längst upp till vänster i programmet. Ikonen till höger om namnet indikerar att detta är en extern tjänst som kommer dirigera dig vidare till Digital Aktiebok genom att öppna upp en nya flik i din webbläsare.

Digital_aktiebok.png

Ikonen till höger om själva texten är till för att indikera att detta är en extern sida du kommer till.

När du har klickat på Digital Aktiebok kommer ett nytt fönster att öppnas i din webbläsare som dirigerar dig till UC Aktieadministrations sida med inloggningen till Digital Aktiebok. Den sida du kommer till först är själva inloggningen som består i en inloggning via BankID. Du behöver med andra ord ha ett BankID installerat på din dator eller ha ett mobilt BankID på din mobiltelefon eller surfplatta.

När du har loggat in med ditt BankID så kommer du in i Digital Aktiebok. Det första du behöver göra är att registrera ditt företag i tjänsten för Digital Aktiebok. Ditt organisationsnummer finns förifyllt i registreringsformuläret. 

När du har lagt in ditt organisationsnummer och väljer att klicka på Registrera bolag så kommer du vidare i registreringen där du får fylla i ytterligare information.

När du har gått igenom hela registreringsprocessen finns ditt företag med i Digital Aktiebok och i själva tjänsten finns det ett par olika delar där du kan administrera olika delar av ditt företag och dess Aktiebok.

Bolag
På fliken Bolag finner du den samlade informationen om ditt bolag. Bolagsinformation och uppgifter om vem som är upplagd som administratör för tjänsten. Längst till höger för varje del, finner du möjligheter att redigera eller ändra uppgifterna.


Ägare
Under fliken Ägare finner du information om bolagets ägare.


Aktiebokshändelser
Under fliken Aktiebokshändelser finner du information om vad som har hänt i ditt bolags aktiebok. Det är även här du själv registrerar och lägger upp nya aktiebokshändelser som berör din aktiebok. Det kan röra sig om ägarbyte, nyemission, split eller delning.


Aktiebok
Fliken Aktiebok är din samlade information som är din Aktiebok. Den fliken innehåller information så som nummerserie för aktierna, förmyndare/god man, rätt till utdelning, samtyckesförbehåll, förköpsbehåll, information om hembud, omvandlingsförbehåll med mera. En aktiebok är en förteckning över ägandet i ett aktiebolag och beviset på vem som äger bolaget.


Bevakning mot bolagskapning
På den här fliken läggs de kontaktpersoner upp som ska bli kontaktade vid de tillfällen då något som berör bolagets organisationsnummer sker hos Bolagsverket eller liknande. Här kan du lägga upp fler kontaktpersoner för att fler ska bli kontaktade och fördela möjligheterna till att agera i tid. Personerna läggs upp med mobiltelefonnummer och epost adress för att ge möjligheten att få meddelande via sms och/eller mail. Det går att lägga upp maximalt fem personer i bevakning mot bolagskapning.


Beställ rapport
Här kan du välja att få ut antingen din Aktiebok eller dina aktiebokshändelser som rapporter du kan skriva ut på papper. De rapporter du väljer att beställa kommer att sparas och loggas i listan under tidigare rapporter med datum, klockslag och vilken användare som har beställt rapporten.


Användare
Här kan du se vilka användare som du har registrerat i ditt bolag. Du har möjlighet att redigera redan befintlig information alternativt kan du också lägga till fler användare genom att klicka på Ny användare uppe till höger.

 

Tjänsten Digital Aktiebok finner du tillgång till i ditt företag i Fortnox i programlisten. Du kan också logga in på tjänsten direkt via UC Aktieadministrations egna hemsida om det är så att du har flera olika företag och vill kunna välja mellan dessa och gå fram och tillbaka mellan dessa olika bolag. Loggar du in i Digital Aktiebok via Fortnox kommer du komma till det företag som du är inloggad med i Fortnox.

UC Aktieadministrations hemsida