Proformafaktura

Proformafaktura är en typ av faktura utfärdad enbart för förtullningsändamål och är inte underlag för betalning. Den används exempelvis för att för tullen visa värdet av varor som levereras för att ersätta andra och för prover som skall förtullas men ej betalas.

För att du ska kunna använda dig av Proformafaktura i Fortnox behöver du ta kontakt med supporten för att få tillgång till en sådan utskriftsmall. Klicka då på Hjälp uppe i högra hörnet och sedan på "Skapa ärende". Du får då upp en mindre ruta där du kan lägga till din förfrågan och skicka till supporten. Så fort Proformafakturan som utskriftsmall finns upplagd kommer vi att höra av oss till dig.

 

Proformafaktura.png