Fortnox Användarstöd

MOSS - Mini One Stop Shop

Säljer du elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder har du från och med januari 2015 möjlighet att använda dig av Skatteverkets tjänst för momsredovisning, Mini One Stop Shop (MOSS). Tjänsten är till för att underlätta din momsredovisning, om du väljer att inte använda dig av MOSS behöver du registrera dig för moms i varje land du säljer i.

Efter att du registrerat dig för MOSS på Skatteverkets hemsida och deklarerat din försäljning kommer Skatteverket fördela ut momsen till de länder du sålt till. Observera att denna deklaration inte har något med den vanliga momsdeklarationen att göra. De tjänster som du redovisar i MOSS ska alltså inte redovisas i den vanliga momsdeklarationen. Du hittar mer information på Skatteverkets hemsida.  

Det du behöver tänka på när du skapar fakturor i Fortnox är att du använder specifika försäljningskonton och konton för utgående moms för varje land du säljer i. Observera att du behöver skapa egna momskoder för varje land och momssats. Momskoderna skapar du under Inställningar - Bokföring - Moms.

01.png

Koppla sedan samman momskoderna med de olika försäljningskontona i din kontoplan. När du skapat kontot öppnar du blocket Ytterligare uppgifter för att välja momskod.


02.png

 För att förenkla detta arbete kan du även koppla samman rätt försäljningskonto med kunden i ditt kundregister. Du ändrar försäljningskonto under fliken Faktureringsuppgifter i kundregistret. I det här fallet behöver du inte ändra momstyp eftersom du istället har lagt upp egna konton och momskoder. Låt alltså kunden vara märkt som momstyp SE. 

03.png

Du behöver då inte göra någon justering när du skapar fakturan utan rätt konton hämtas med automatik.

 04.png

Deklarationen ska lämnas in till Skatteverket senast den 20:e i månaden efter varje kvartal. Beloppen ska redovisas i Euro och för att få ett underlag på den försäljning du gjort tar du ut rapporten Artikelstatistik Avancerad i Fortnox. Skapa rapporten inom rätt datumintervall och välj att bara de kunder du sålt till ska tas med. Du har också möjlighet att välja om du vill att summeringen av beloppen ska göras inklusive eller exklusive moms.

 

05.png

 

Du hittar inloggningen till Skatteverkets e-tjänst för MOSS här.