Ordlista - Konteringsmall

Följ

Du kan skapa konteringsmallar för att använda vid manuell kontering av verifikationer eller registrering av leverantörsfakturor. Konteringsmallarna underlättar för dig om du ofta skapar likadana verifikationer eller leverantörsfakturor, till exempel löner eller fördelning av hyreskostnad.

Du bestämmer själv konton och fördelning genom att skapa formler för varje konteringsrad. I mallen utgår du från verifikationens/leverantörfakturans totalbelopp, som du fördelar på olika konton och kostnadsställen. När du sedan använder mallen anger du belopp, så fördelas detta efter dina inställningar på rätt konton och kostnadsställen. Läs om hur du lägger upp konteringsmallar här