Ordlista - Automatkontering

Följ

En automatkontering innebär att du själv slipper arbetet med att fördela ut ett belopp på olika konton. Istället görs fördelningen utifrån den automatkontering som du kopplat till ett konto. Du kan till exempel lägga upp en automatkontering som räknar ut och bokar upp momsen åt dig när du anger ett försäljningskonto och ett totalbelopp. 

Automatkonteringar används alltså för att underlätta registrering av återkommande verifikationer då till exempel bestämda procentsatser skall beräknas. De kan också användas för att underlätta registrering av återkommande leverantörsfakturor, då exempelvis fasta avgifter skall bokföras. Se exempel på automatkonteringar genom att klicka här