Fortnox Användarstöd

Kostnadsställe (Ks)

Kostnadsställe (Ks) använder du om du vill kunna koppla intäkter och kostnader till en viss enhet på ditt företag. Exempel på kostnadsställe är olika avdelningar, olika restauranger inom samma kedja eller en viss maskin. Du kan bland annat ta ut en balans- eller resultatrapport där du kan välja att specificera rapporten per kostnadsställe.

Du aktiverar möjligheten att registrera fakturor och verifikationer på olika kostnadsställen under inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet, välj Bokföring och sedan Kostnadsställen. När funktionen är aktiverad går du till Register - Kostnadsställen och lägger upp de kostnadsställen du vill använda dig av. Du kommer sedan kunna välja att koppla ett kostnadsställe till en verifikationsrad eller till en transaktionsrad på en faktura.

Om du vill koppla alla rader på en verifikation eller en faktura till samma kostnadsställe kan du även göra det genom att ange kostnadsställe över verifikationsraderna/transaktionsraderna. Kopplar du ett projekt till ett konto i kontoplanen eller till en kund eller leverantör kommer det automatiskt att fyllas i på verifikationen eller fakturan du skapar. 


Ska_rmavbild_2019-06-12_kl._15.07.30.png