Momstyp

Momstyp - Kundregistret

Det finns fem olika momstyper som du har möjlighet att koppla till en kund i ditt kundregister. Vilken momstyp du väljer påverkar i sin tur hur momsen konteras på fakturorna och således även hur värdena i din momsrapport specificeras. De olika momstyperna är; SE, SE omvänd skattskyldighet, EU omvänd skattskyldighet, EU momspliktig försäljning och Export. Skatteverket skriver utförligt om vad som gäller för de olika momstyperna här

Du väljer vilken momstyp du vill koppla till en kund genom att gå in på kunden i ditt kundregister och sedan öppna fliken Faktureringsuppgifter. 


01.png

 

Momstyp - Leverantörsregistret 

På varje leverantör i leverantörsregistret har du möjlighet att ange någon av följande momstyper: 25 %, 12 %, 6 %, 0 %, Unionsinternt förvärv (förkortas UIF, tidigare kallat Gemenskapsinternt förvärv) och Omvänd betalningsskyldighet (förkortas Omv.Bet.). Precis som för momstyperna i ditt kundregister påverkar momstypen hur momsen konteras på fakturorna och således även hur värdena i din momsrapport specificeras. Skatteverket skriver utförligt om vad som gäller för de olika momstyperna här.

Du väljer vilken momstyp du vill koppla till en leverantör genom att gå in på leverantören i ditt leverantörsregister och sedan öppna fliken bokföringsuppgifter. 


02.png