Branchkod (SNI)

Följ

Branschkod (SNI) är den standard som Statistiska Centralbyrån utgår ifrån för att kunna kategorisera företag i olika branscher. Genom att ta fram statistik med hjälp av SNI-numret kan de få fram information som är branschspecifik.

Om du använder dig av den automatiska adresshämtningen när du lägger upp en kund eller leverantör kommer branschkoden automatiskt att fyllas i. Du hittar en kunds branchkod under fliken Grunduppgifter när du gått in på en kund i ditt kundregister. 


sni.jpg