Butiks-id

Butiks-id är ett unikt id-nummer för en butik. I kundregistret har du möjlighet att lägga till butiks-id under blocket Fler kunduppgifter. Om du exempelvis har flera kunder inom samma butikskedja kan det underlätta för dig om du anger varje butiks id-nummer. 


Du anger en kunds butiks-id under fliken Grunduppgifter när du gått in på en kund i ditt kundregister.

Ska_rmavbild_2019-07-01_kl._14.32.35.png