Fortnox Användarstöd

Ta bort konsult

Om en av era konsulter har eller ska sluta behöver ni radera användaren för att kopplingen mellan konsulten och dess klienter ska försvinna. 

För att ta bort en användare behöver systemadministratören i er byrå loggar in i Fortnox och klickar på ert företagsnamn uppe till höger och väljer alternativet Administrera användare.

1.png

 

Administratören ser då alla upplagda användare och klickar på konsulten som ska sluta. Då visas en mindre ruta med information om konsultens inloggningsuppgifter. Längst ner i vänstra hörnet finns knappen Ta bort användare, klicka på den så tas konsulten bort. När användaren plockas bort tas även kopplingen till alla konsultens klienter bort och klienterna kommer inte längre kunna se användaren. 

2.png

 

Om konsulten skulle vara den enda systemadministratören i en av klienternas Fortnoxprogram kommer ett felmeddelande att visas. Ni behöver då logga in med konsultens uppgifter och tilldela systemadministratörsrollen till en annan användare innan konsulten kan raderas. För att ändra systemadministratör klickar ni på redigerasymbolen längst ut till höger i klientlistan. 

3.png

 

Ni kommer då till nedanstående vy där ni ändrar så att det står Ja för en annan användare i kolumnen Sysadmin. 

4.png