Sammankoppling mellan klient och två byråer

När en klient använder sig av en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå behöver en så kallad dubbelsammankoppling göras för att de båda byråerna ska kunna komma åt klientens program. 

Innan ni kan kopplas samman med klienten behöver en blankett skrivas på och skickas in till kopplingar@fortnox.se. Du finner blanketten här: Dubbelsammankoppling.
Vi hör sedan av oss till er när sammankopplingen är gjord och då behöver ni göra nedanstående steg innan ni kan börja arbeta: 

 

1. För det första måste du som konsult på den nya byrån logga in i Fortnox, klicka på ert företagsnamn uppe till höger och välja alternativet Administrera användare. 

1.png

Du kommer då till nedanstående vy där alla användare visas. Här klickar du på programikonen för Fortnox Klienthanterare vid den användare som ska arbeta med klienten, t.ex. Anna Olsson i nedanstående bild. Observera att du antingen måste vara systemadministratör eller programadministratör för Klienthanteraren för att kunna redigera detta. 

2.png

Du kommer då få upp en mindre ruta där du ser vilka klienter ni kan kopplas samman med. Markera klienten och avsluta med att spara. 

3.png

 

2. I andra steget är det dags för klienten, alltså er kund, att logga in i Fortnox, klicka på sitt företagsnamn uppe till höger och välja alternativet Administrera användare. Observera att klienten måste vara systemadministratör eller programadministratör för de program konsulten ska arbeta med för att kunna redigera detta. Om det är den nuvarande byrån som är systemadministratör för kunden är det istället han/hon som ska logga in på klienten och klicka på Administrera användare. 

Administratören kommer då till vyn där alla licenser och behörigheter administreras. Precis under de befintliga användarna finns det ett block vid namn Konsulter, se bild. Här kommer konsulten från den nya byrån ha lagts till och administratören får då bestämma vilka program och behörigheter konsulten ska få tillgång till. Genom att klicka på programikonen för t.ex. Bokföring kommer en mindre ruta upp där behörigheterna för bokföringsprogrammet bestäms. När klienten tilldelat rätt program och behörigheter till konsulten är det dags att spara.

4.png


3. Nu kommer konsulterna från de båda byråerna att komma åt klientens program genom respektive klienthanterare. Ni loggar in i Fortnox och Klickar på klientens namn för att börja arbeta i programmen. 

5.png