Sammankoppling med redan befintlig Fortnoxkund

Om du använder Fortnox Klienthanterare och ska börja samarbeta med en kund som redan har Fortnox program sedan tidigare behöver vår avtalsgrupp koppla samman din klienthanterare med din kunds program. 

Så fort sammankopplingen är slutförd kommer du hitta kunden i din klienthanterare och du kan då logga in i klientens program precis som vanligt. Det är alltså ingen skillnad på hur du kommer åt en klient som själv arbetar i programmen och en klient där du och dina kollegor sköter all bokföring, fakturering o.s.v. Du hittar samtliga klienter i din klientlista och loggar in i respektive program genom att klicka på klientens namn.     


1.png

Hur går sammankopplingen med min klient till?

Till att börja med behöver ni skicka in en blankett till Fortnox avtalsgrupp. Om din kund själv ska ha tillgång till programmen behöver ni skicka in en så kallad sammankopplingsblankett. Du hittar blanketten här. När firmatecknaren för din kunds bolag har skrivit på blanketten ska den skickas in till kopplingar@fortnox.se. Vi kommer sedan höra av oss till er när sammankopplingen är gjord och ni behöver då göra nedanstående steg för att kopplingen ska fungera.
Alternativt kan du sköta sammankopplingen direkt inne i programmet. För att läsa mer om detta, klicka här.

Om din kund inte har tillgång till programmen själv behöver ni istället skicka in blanketten "Byte av redovisningsbyrå", klicka här för att ladda ner blanketten. När både den nuvarande och den nya byrån skrivit under blanketten ska den skickas in till kopplingar@fortnox.se Vi kommer höra av oss till er när bytet är gjort och ni följer då guide nummer två som du hittar lite längre ner. 

 

Guide nr. 1 - Om kunden har tillgång till programmen

1. När du fått  bekräftelsemejl från vår avtalsgrupp kan du aktivera klienten. Du klickar då på fliken Aktiveringslista och sedan på pilsymbolen i kolumnen Aktivera klient.

 

2.png

 

Eftersom klienten i det här fallet redan har tillgång till programmen får du detta meddelande:

aktiverad_klient.png

 

2. I andra steget är det dags för klienten, alltså din kund, att logga in i Fortnox, klicka på sitt företagsnamn uppe till höger och välja alternativet Administrera användare. Observera att det endast är systemadministratören eller programadministratören som kan administrera användarna. 

 

Ta_bort_konsult.png


Klienten kommer då till vyn där alla licenser och behörigheter administreras. Precis under de befintliga användarna har det nu lagts till ett nytt block vid namn Konsulter, se bild. Här behöver klienten bestämma vilka program och behörigheter konsulterna ska få tillgång till. Genom att klicka på programikonen för t.ex. Bokföring kommer en mindre ruta upp där behörigheterna för bokföringsprogrammet bestäms. När klienten tilldelat rätt program och behörigheter till konsulterna är det dags att spara. 


beh_bok_anna_klient.PNG   


3. Nu kommer du som konsult att komma åt din klients program genom klienthanteraren. Klicka på klientens namn för att logga in. 

klientlista.PNG

 


Guide nr. 2 - Om kunden inte har tillgång till programmen

1. När det bara är du och dina kollegor som ska arbeta med klientens program kommer du hitta klienten i aktiveringslistan efter att blanketten är inskickad och behandlad. När du fått  bekräftelsemejl från vår avtalsgrupp kan du aktivera klienten. Du klickar då på fliken Aktiveringslista och sedan på pilsymbolen i kolumnen Aktivera klient. Du kommer då direkt till vyn Administrera användare.    


3.png 

I och med att du aktiverar klienten kommer du automatiskt att bli systemadministratör för klientens program vilket innebär att du kan lägga upp och ta bort användare, tilldela licenser och behörigheter.


2. Eftersom klienten i det här fallet inte ska ha tillgång till programmen själv så behöver du i detta steg enbart tilldela licenser och behörigheter till de konsulter som ska arbeta med klienten. Klicka på knappen Lägg till konsulter så ser du en lista på era konsulter. När du markerat konsulterna kommer du tillbaka till vyn där du tilldelar programlicenser och behörighet. Klicka på programikonerna vid respektive konsult och ange vilken behörighet de ska ha i de olika programmen. konsulter_anna_och_nisse.PNG


3. När du tilldelat program och behörighet till konsulterna kommer ni komma åt klientens program genom klienthanteraren. Ni klickar som vanligt på klientens namn för att logga in. 

 

klientlista.PNG