Fortnox Användarstöd

Logga in i klientens program

Om du är byråpartner till Fortnox har du tillgång till en klienthanterare, en lista där du ser och kan hantera de klienter du jobbar med. När du loggar in i Fortnox kommer du direkt till din klientlista. För att arbeta med någon klient klickar du på företagsnamnet så loggas du in i din klients program. 

1.png

Du ser alltid vilken klient du arbetar med genom företagsnamnet uppe till höger. 


2.png 

Skulle du vara ute på kundbesök eller av någon annan anledning inte vill visa alla klienter i din klientlista kan du klicka på filtret Dölj alla som du hittar precis till vänster ovanför listan. Då använder du dig istället av sökfältet för att hitta den klient du vill arbeta med. 

Genom den utökade sökningen kan du söka fram alla klienter som en viss användare arbetar med. Om du använt dig av kundmallar när du skapade klienten kan du även söka på de klienter som fått en viss kundmall, så kallad märkning. Gör ditt sökningsurval och klicka sedan på knappen Sök för att klientlistan ska uppdateras. Stänger du den utökade sökningen så visas listan utifrån det filtret du valt. 

3.png