Fortnox Användarstöd

Lägg till ny klient i klienthanteraren

Om du ska börja arbeta med en ny klient behöver du först aktivera den i din klienthanterare. Klicka på knappen Skapa ny till höger över din klientlista.  

1.png

Du får då upp en trestegsguide där du får ange om klienten själv ska ha tillgång till något program, vem som ska erhålla fakturan samt vilket fakturaintervall som ska gälla. 

2.png 

I steg två fyller du i klientens adressuppgifter. Ska du lägga upp en förening som inte har något organisationsnummer fyller du istället i personnumret på den som är ansvarig för föreningen.    

3.png 

 

Avslutningsvis anger du hur många licenser klienten ska arbeta med. Om klienten inte ska ha tillgång till något program kommer du i det sista steget bara behöva ange en mejladress för bekräftelse att klienten är upplagd. 

 

När klienten är upplagd kommer du få ett bekräftelsemejl samt en notis vid klockan i programmets högra hörn. 

4.png


Du kommer då hitta klienten under fliken Aktiveringslista i din klienthanterare. För att klienten ska aktiveras klickar du på pilsymbolen längst ut till höger och kommer då till vyn där du tilldelar licenser och behörigheter. Eftersom du är den första som loggar in i klientens program kommer du automatiskt bli systemadministratör för klientens Fortnox. Det innebär att du kan skapa användare, tilldela program och redigera behörigheter för alla användare.

5.png

Ska klienten ha tillgång till programmen lägger du upp användaren genom att klicka på knappen Lägg till användare och fyller sedan i användarens uppgifter. Det sista steget innan användaren kan börja jobba i programmen är att du behöver tilldela behörigheter till de delar han/hon ska arbeta med. Du klickar då på programikonen för det aktuella programmet och tilldelar sedan behörigheterna. Om kunden ska vara programadministratör för något program klickar du på den programikonen i kolumnen Programadministratör. I kolumnen längst ut till höger har du även möjlighet att utse användaren till systemadministratör. Avsluta med att Spara

Läs mer här: 
Vad är programadministratör och systemadministratör

6.png

 

  Film: Kom igång som Fortnox Byråpartner