Fortnox Användarstöd

Lägg till ny konsult i Klienthanteraren

Om en ny konsult har börjat på din redovisningsbyrå behöver du ge konsulten tillgång till klienthanteraren samt till de klienter denne ska arbeta med. För det första behöver ni ha en licens för klienthanteraren som den nya konsulten kan använda. För att beställa en ny licens klickar du på ert företagsnamn uppe till höger och väljer sedan alternativet Administrera användare

1.png 

 

Du kommer då till nedanstående vy där du beställer en licens till klienthanteraren genom att klicka på knappen Lägg till licenser uppe till höger. Licensen läggs upp direkt och nästa steg är att skapa ett konto för konsulten. Det gör du genom att klicka på knappen Lägg till användare

2.png

 

När konsulten är upplagd klickar du på programikonen för klienthanteraren till höger om konsultens namn. Du får då upp en mindre ruta där du bestämmer vilka klienter konsulten ska arbeta med. Observera att du måste vara programadministratör för Klienthanteraren för att kunna göra detta.

3.png 

Det är två olika tillvägagångssätt beroende på om du är systemadministratör eller inte i klientens databas. Läs de olika guiderna nedan för en beskrivning av de olika tillvägagångssätten. 

 

Tilldela behörighet när du är systemadministratör i klientens Fortnox

När du är systemadministratör i en klients företag kommer du ha möjlighet att koppla samman klienten med konsulten direkt utifrån klientlistan. Börja med att klicka på Utökad sökning som du hittar precis över listan och välj att sortera listan på den nya användaren. Klicka sedan på symbolen för att redigera som du hittar längst ut till höger på raden. 

4.png 

 

Du kommer då till vyn där du administrerar användarna hos klienten. Klicka på knappen Lägg till konsult så får du upp en mindre ruta där du ser alla konsulter som är upplagda i er byrå. Ändra så att den nya konsulten är aktiv, se bild nedan. Ser du inte knappen Lägg till konsult innebär det att du inte är systemadministratör i klientens databas, följ då istället guiden längre ner.  

5.png 

Till sist behöver du ange vilka program och vilka behörigheter konsulten ska komma åt i klientens databas. Du tilldelar ett program genom att klicka på programikonen till höger om konsultens namn och får då upp en mindre ruta där du anger behörigheterna för det programmet. 

Du behöver göra på samma sätt för alla klienter som konsulten ska ha tillgång till. När du är klar kan konsulten logga in i Fortnox och kommer då att se alla kopplade klienter i sin klientlista. 

 

Tilldela behörighet när du inte är systemadministratör i klientens Fortnox

Om du inte är systemadministratör i en klients företag behöver klienten själv logga in och klicka på sitt företagsnamn uppe till höger och välja alternativet Administrera användare. Under blocket Konsulter kommer klienten se att en ny konsult har tillkommit och han/hon behöver då klicka på programikonerna till höger om den nya konsulten för att på så sätt fördela vilka program och vilken behörighet den nya konsulten ska få. 

6.png

Konsulten kommer sedan kunna logga in i Fortnox och se den nya klienten i sin klientlista.