Att arbeta med olika skärmupplösningar

Fortnox program är byggda med så kallad responsiv design. Det innebär att programmet anpassar sig efter den skärmupplösningen du använder. Ju större skärmupplösning du har, desto bredare kolumner och mer yta kommer du få när du jobbar i Fortnox. Om du minskar ditt webbläsarfönster eller arbetar utifrån en läsplatta kommer du få smalare kolumner och programmet blir mer komprimerat.

Om du har mindre skärmupplösning än 1280 x 800 kommer vissa kolumner inte att visas. I exemplet nedan ser du en bild på hur en faktura ser ut med en skärmupplösning på 1280 x 800 samt hur samma faktura ser ut med en mindre skärmupplösning på 1024 x 768. Som du ser anpassar sig programmet och i den mindre upplösningen visas exempelvis inte kolumnerna för konto, kostnadsställe och projekt. Längre ner ser du även exempel på hur fakturalistan anpassar sig efter den skärmupplösning som används. 

Den optimala skärmupplösningen när du arbetar i Fortnox program är 1440 x 800.

 

Ny faktura med en skärmupplösning på 1280 x 800:

1.png

 


Ny faktura med en skärmupplösning på 1024 x 768:

2.png

 

 

Kundfakturalistan med en skärmupplösning på 1280 x 800:

3.png

 

 

Kundfakturalistan med en skärmupplösning på 1024 x 768:

4.png