Uppsägning av programlicens

Om du behöver säga upp en programlicens klickar du på ditt företagsnamn längst upp i programmet och väljer därefter Administrera användare.

Under Administrera användare hittar du Säg upp licenser längst upp till höger.

01.png

När du klickar på Säg upp licenser kommer du till Uppsägning, där du ser det antal licenser som ni som företag har för varje program. Här fyller du i det antal licenser som ska sägas upp. Du kommer även att behöva ange en orsak till uppsägningen och har möjlighet att lägga till ytterligare information i meddelanderutan om det är något du vill tillägga. Klicka sedan på Säg upp.

Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._14.24.11.png
Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._14.24.49.png 
Därefter får du bekräfta uppsägningen av specifikt utvalda, eller alla, licenser.


Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._14.25.15.png

När detta är genomfört får du en bekräftelse på uppsägningen.

Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._14.25.28.png

Fram tills uppsägningen är utförd av oss, så finner du den under Väntande uppsägningar, under Säg upp licenser.

Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._14.25.54.png 

Uppsägning av Fortnox Leverantörsfakturaattest 

Tänk på att samtliga leverantörsfakturor behöver slutattesteras innan du säger upp alla licenser för programmet Fortnox Leverantörsfakturaattest.

Vad behöver jag göra när jag avslutar mitt abonnemang om jag har använt Fortnox autogiro?
Betalningsuppdrag avslutas inte automatiskt för att man väljer att avsluta sitt abonnemang.

Det är viktigt att man går in på respektive betalningsuppdrag och makulerar det. Därefter skapar man en fil på makuleringarna som man läser in på banken så att de stängs.


Vad behöver jag göra när jag avslutar mitt abonnemang om jag har använt det postala flödet?
Om man har använt sig av det postala flödet i programmet, dvs att leverantörsfakturorna har skickats direkt till bankgirocentralen för inscanning och tolkning, så måste man innan uppsägning gå in under Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde - Fakturatolkning och stänga av tjänsten, samt meddela sina leverantörer vart de ska skicka fakturorna framöver.

Vad behöver jag göra när jag avslutar mitt abonnemang om jag tagit emot e-fakturor?
Om du använt e-fakturor i ditt program och har tagit emot e-fakturor från dina leverantörer behöver du innan du säger upp licensen gå in i Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde - E-faktura och ändra från JA till NEJ under Ta emot e-faktura.
Se till att alla kopplingar mot leverantörer är borttagna och kontakta alla dina leverantörer och berätta att du inte längre kan ta emot e-faktura via Fortnox.