Fortnox Användarstöd

Filtyper i Fortnox program

I några av våra program kan du både importera och exportera olika typer av filer från eller till andra program. Här listar vi de olika filerna.

Fortnox Bokföring:

SIE

SIE-filer används för att importera eller exportera bokföringsposter. Filnamnet på en SIE-fil består av ditt företagsnamn samt datum och klockslag för när filen skapades enligt följande: FöretagsnamnÅÅÅÅMMDD_TTMMSS.se  

Läs om hur du importerar SIE-filer här och hur du exporterar SIE-filer här

Betalfil för leverantörsutbetalningar

Genom att skapa betalfiler som innehåller de leverantörsfakturor som ska betalas slipper du arbetet med att lägga upp varje utbetalning för sig. Istället skapar du en betalfil som du läser in i din internetbank.

Använder du Nordea kommer det att skapas en PO3-fil med följande uppställning av filnamnet: PG_ÅÅÅÅMMDD_TTMM.IN

Till övriga banker skapas en LB-fil med följande uppställning av filnamnet:
BG_ÅÅÅÅMMDD_TTMM.IN

Läs om hur du skapar betalfil med utbetalningar här

Återrapporteringsfil med leverantörsutbetalningar

Du kan även använda dig av återrapporteringsfiler för att slippa arbetet med att manuellt pricka av de fakturor som betalats. Istället hämtar du en fil ifrån din internetbank som du läser in i Fortnox. 

Använder du Nordea kommer det att skapas en DA1-fil med följande uppställning av filnamnet (de sista siffrorna anger hur många filer som skapats den dagen, i exemplet nedan har det alltså skapats tre filer samma dag): 
PG_GIRODIREKT_DA1_ÅÅÅÅ-MM-DD_003.txt

Från övriga banker skapas en LB-återrapporteringsfil med följande uppställning av filnamnet: 
LB_aterrapportering_ÅÅÅÅMMDD_TTMMSS.txt

Läs om hur du registrerar utbetalningar med hjälp av återrapporteringsfil från banken här

 

Fortnox Fakturering:

Återrapporteringsfil med kundinbetalningar

Precis som för utbetalningar har du möjlighet att få dina kundinbetalningar återrapporterade via en bankfil.

Nordeas återrapporteringsfiler har filformatet Total IN med följande uppställning av filnamnet (de sista siffrorna anger hur många filer som skapats den dagen, i exemplet nedan har det alltså skapats tre filer samma dag): 
PG_TOTALIN_TL1_ÅÅÅÅ-MM-DD_003.txt

Övriga banker använder sig utav BgMax-filer för att återrapportera inbetalningar vilka har denna uppställning av filnamnet:
Återrapp_Inbetalningar_ÅÅÅÅMMDD.txt 

Läs om hur du registrerar inbetalningar med hjälp av återrapporteringsfil från banken här

 

Fortnox CRM Säljstöd:

Importera företag/kontakter

I CRM Säljstöd har du möjlighet att importera både dina kontakter och företag. För att en fil ska kunna importeras ska den vara sparad som tabbavgränsad textfil.

Läs om hur du importerar kontakter och företag i här

 

Fortnox Lön:

Personalregister

När du börjar använda Fortnox Lön kan du importera ditt personalregister för att inte behöva lägga upp varje anställd manuellt. Har du tidigare arbetat i Visma Lön 300/600 kan du skriva ut personallistan till Excel, öppna filen och spara om den som en tabbsepareradcsv-fil. Filen kan du sedan importera i Fortnox.

Du kan även importera ditt personalregister genom en så kallad PAXml-fil. Crona Lön, Edison Lön, FTD Lön, Norstedt Lön, Swinx Lön, Mamut Lön, Xor Lön och Pulsen Lön är exempel på löneprogram som kan exportera personalregister i PAXml-format.

Filnamnet på en PAXml-fil är valfritt men filändelsen ska antingen vara .pax eller .xml.

Läs om hur du importerar ditt personalregister här

CSR-förfrågan/CSR-svar

En CSR-förfrågan skickas till Skatteverket för att du ska få reda på de anställdas skattetabell, kolumn och jämkning. För att läsa om hur du skapar en CSR-förfrågan och läser in ett CSR-svar i Fortnox Lön, klicka här.

Filen som skapas i Fortnox har följande uppställning av filnamnet:
CSR.xml

 

Utbetalningsfil

När du skrivit ut de anställdas lönebesked har du möjlighet att skapa en utbetalningsfil som du sedan laddar upp på din internetbank. Du slipper då arbetet med att lägga upp varje löneutbetalning manuellt.

Utbetalningsfilen som skapas i Fortnox Lön har följande uppställning av filnamnet: 
BGCDATA.IN

Arbetsgivardeklaration

Varje månad ska du skicka in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Det smidigaste sättet är att skapa en så kallad eSKD-fil som du laddar upp på Skatteverkets hemsida. Filen skapar du under fliken Arbetsgivardeklaration i löneprogrammet och dess filnamn har följande uppställning:
eSKDUpload.xml