Lobby

Följ

Lobbyn är den sida i ditt program där vi informerar dig om när vi t.ex. har ändrade öppettider, driftstörningar eller om vi gjort en uppdatering.

Du kommer även kunna se statistik på hur ditt företag går genom diagram över förhållandet mellan in- och utbetalningar, ditt företags likviditet med mera. Om någon användare inte ska se diagrammen i lobbyn kan du ta bort den användarens behörighet för "Visa grafer i Lobby". Klicka på ditt företagsnamn uppe i högra hörnet och välj alternativet Administrera användare. Klicka sedan i kolumnen för rapporter vid den användare du ska ta bort behörigheten för. Du får då upp nedanstående ruta där du väljer AV vid alternativet Visa grafer i Lobby. Avsluta med att spara.

3.22_-_Lobbyn_-_Visa_grafer.png

Grafer i Lobbyn
Det finns fyra olika grafer i Lobbyn som visar hur det ekonomiska läget är för ditt företag. De grafer som visas i Lobbyn är:

Kundfakturor: Grafen för ditt företags kundfakturor visar summan av Ej förfallna, Förfallna nyligen, Förfallna och Förfallna sedan länge, för de senaste tolv månaderna. (Kräver behörighet för Fakturering)

Leverantörsfakturor: Grafen för leverantörsfakturor visar summan av Ej förfallna, Förfallna nyligen, Förfallna och Förfallna sedan länge, för de senaste tolv månaderna. (Kräver behörighet för Bokföring)

Likviditet: Grafen för Likviditet visar balansen av alla konton i kontoplanen från 1900 till 1999 för de senaste sex månaderna. (Kräver behörighet för Bokföring)

Nettoomsättning: Grafen för Nettoomsättning visar omsättning och summerat för kontona 3000 till 3799 i kontoplanen för de tre senaste månaderna. (Kräver behörighet för Bokföring)När du loggar in i programmet kommer du alltid till lobbyn och härifrån kan du genom Meny klicka på det program du vill arbeta i. När du vill komma tillbaka till lobbyn igen klickar du på Meny längst upp till vänster i programmet och sedan Lobby. 


Lobbyn.png