Fortnox Användarstöd

Lobby

Lobbyn är den sida i ditt program där vi informerar dig om när vi t.ex. har ändrade öppettider, driftstörningar eller om vi gjort en uppdatering.

Du kommer även kunna se statistik på hur ditt företag går genom diagram över förhållandet mellan in- och utbetalningar, ditt företags likviditet med mera. Om någon användare inte ska se diagrammen i lobbyn kan du ta bort den användarens behörighet för Visa grafer i Lobby. Klicka på ditt företagsnamn uppe i högra hörnet och välj alternativet Administrera användare. Klicka sedan i kolumnen för rapporter vid den användare du ska ta bort behörigheten för. Du får då upp nedanstående ruta där du väljer AV vid alternativet Visa grafer i Lobby. Avsluta med att Spara.

01.png

Grafer i Lobbyn

Det finns fyra olika grafer i Lobbyn som visar hur det ekonomiska läget är för ditt företag. De grafer som visas i Lobbyn är:

- Kundfakturor

Grafen för ditt företags kundfakturor visar summan av Ej förfallna, Förfallna nyligen, Förfallna och Förfallna sedan länge, för de senaste tolv månaderna. (Kräver behörighet för Fakturering)

- Leverantörsfakturor

Grafen för leverantörsfakturor visar summan av Ej förfallna, Förfallna nyligen, Förfallna och Förfallna sedan länge, för de senaste tolv månaderna. (Kräver behörighet för Bokföring)

- Likviditet

Grafen för Likviditet visar balansen av alla konton i kontoplanen från 1900 till 1999 för de senaste tolv månaderna. (Kräver behörighet för Bokföring)

Uträkningen sträcker sig för de senaste 12 månaderna inklusive månaden för dagens datum.

Exempel:
Dagens datum: 2018-11-27 Grafens månader: 2017-12-01 - 2018-11-31

För varje månad så ackumuleras nettot (debet - kredit) på de konton som använts.
För alla konton som var aktiva i föregående år så adderas även dess ingående balans(IB).

- Nettoomsättning

Grafen för Nettoomsättning visar omsättning och summerat för kontona 3000 till 3799 i kontoplanen för de tolv senaste månaderna. (Kräver behörighet för Bokföring)

Per månad så ingår transaktioner mellan den första och den sista i månaden.

Summerat på 12 månader ingår transaktioner mellan den första i månaden för 12 månader sedan och dagens datum.

Exempel: 
Dagens datum: 2018-03-22. Det summerade beloppet kommer då att baseras på alla transaktioner mellan 2017-03-01 och 2018-03-22.

 

När du loggar in i programmet kommer du alltid till lobbyn och härifrån kan du genom Meny klicka på det program du vill arbeta i. När du vill komma tillbaka till lobbyn igen klickar du på Meny längst upp till vänster i programmet och sedan Lobby. 


Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._15.59.06.png