Lägg till användare, ta bort användare, tilldela licens och redigera behörigheter

I alla Fortnox program kan ni vara flera användare. Är du administratör har du möjlighet att välja vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen. Om du använder dig av Fortnox Bokföring och Fakturering kan du exempelvis välja att en användare ska kunna skapa fakturor men inte kunna bokföra eller makulera dem.

 

Lägg till användare

För att lägga upp nya användare och redigera behörighet måste du vara system- eller programadministratör för programmet. Börja med att klicka på ditt företagsnamn uppe i högra hörnet och välj sedan alternativet Administrera användare. Du kommer då se vilka programlicenser ni har samt vilka användare som har tillgång till ditt företag. 

01.png 

För att lägga till en ny användare klickar du på den orangea knappen Lägg till användare som du ser ute i högra hörnet. 

02.png

Du får då upp nedanstående ruta där du fyller i användarens uppgifter. Användarnamn, namn, e-post och lösenord är obligatoriskt att fylla i. Observera att du enbart behöver fylla i användarnas namn i fältet "Användarnamn", snabel-a och siffrorna i ert användar-ID kommer att fyllas i med automatik.     

Här kan du välja att inloggningsuppgifterna med automatik skickas till användaren när du sparar. Användaren får då en länk för att välja sitt lösenord. Alternativt kan du som administratör välja ett lösenord till användaren som du behöver kommunicera till denne.

03.png

Om du aktiverar SMS-autentiseringen kommer det skickas en kod till användarens mobil varje gång han loggar in i Fortnox. Det blir alltså ett extra steg vid inloggning i programmen för att utöka säkerheten. Om SMS skickas ut innan 26/2 2018 kommer de att kosta 0,69 kr per SMS, SMS skapade efter 26/2 2018 är kostnadsfria.   

 

Tilldela licens och redigera behörighet

För att tilldela en licens till en användare klickar du på programsymbolen som tillhör den användare du vill redigera behörighet för. 

04.png 

Då kommer nedanstående ruta upp där du tilldelar behörighet genom att bocka för de funktioner som användaren ska kunna göra. Avsluta med att spara. 

05.png

Du kan även ställa in behörigheten för rapporter och register för en användare.

06.png

För register/övrigt kan du göra dessa behörighetsinställningar.

07.png

För rapporter kan du göra dessa behörighetsinställningar.

08.png

Ta bort användare som har slutat

Om en av dina kollegor skulle sluta kan du ta bort användaren från ert Fortnoxprogram genom att klicka på ert företagsnamn uppe till höger och sedan välja alternativet Administrera användare. 

Du kommer då till vyn där du redigerar licenser och behörigheter. Observera att du måste vara systemadministratör för att kunna radera en användare. Klicka på den användare som slutat, Linus i nedanstående bild. Du får då upp en mindre ruta där du klickar på knappen Radera för att användaren ska tas bort.

När användaren raderats kommer ni få tillgång till de programlicenser som låg på användaren. Om ni inte ska anställa en ny person som ska arbeta med samma program så kan ni säga upp de licenser som ni inte använder er utav. Det gör ni genom verktyget Säg upp licenser uppe till höger i vyn.  

Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._14.43.20.png