Fortnox Användarstöd

Spara dokument som tabbavgränsad textfil

I vissa fall kan du behöva spara ner en Excelfil som tabbavgränsad textfil. Ett exempel är när du ska läsa in kunder, leverantörer eller artiklar via registerimporten. För att läsa mer om registerimporten, klicka på respektive register du vill läsa mer om: 


Anläggningstillgångar
Leverantörsregister
Artikelregister
Kundregister

Om du vill veta hur du gör för att spara om en Excelfil till en tabbavgränsad textfil hittar du en förklaring på hur du går tillväga här. 

Börja med att klicka på Arkiv och sedan Spara som. I fältet filformat väljer du Text (tabbavgränsad) (*.txt).

 

 excell3.png

 

Använder du dig av en Mac ska du istället välja att spara filen i Windows-formaterad text (.txt).

 

windowsformaterad_text.jpg

 

Klicka OK när meddelandet om att filformatet inte stöder arbetsböcker med flera blad kommer upp. 

 

excell1.jpg

 

Välj Ja när du får frågan om du vill behålla detta format för arbetsboken.

 

excell2.jpg

 

Nu finns filen att hämta i den mapp du valde att spara den.