Redigera program- och systemadministratörer

I Fortnox program finns två olika typer av administratörer - programadministratör och systemadministratör. Du ställer in behörigheterna för de olika användarna genom att klicka på ditt företagsnamn uppe i högra hörnet och väljer sedan alternativet Administrera användare. För att kunna redigera användare och behörigheter måste du vara administratör. 

Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._14.50.30.png 

När du klickat på administrera användare kommer du till en vy där du ser alla dina programlicenser och vilka användare som du har upplagda. De två kolumnerna längst ut till höger avser inställningarna för program- respektive systemadministratör. Du klickar alltså på symbolen för det program som du vill att en användare ska bli programadministratör för och på samma sätt klickar du på AV/PÅ-symbolen för att göra en användare till systemadministratör. Är du osäker på vad de olika administratörsrollerna innebär kan du läsa om det nedan. 

Ska_rmavbild_2019-06-19_kl._14.51.21.png  

Vad innebär systemadministratör?

En systemadministratörs uppgift är att utse vem som ska vara program- respektive systemadministratör. Som systemadministratör kan du säga upp programlicenser och även ta bort och lägga till användare och integrationer. Du har även rätt att godkänna avtal mellan företaget och Fortnox. För att kunna använda Fortnox måste det finnas minst en systemadministratör. 

Systemadministratören är administratör över samtliga Fortnox program och det går alltså inte att vara systemadministratör för enbart ett program. Om du är ensam användare av dina program är du automatiskt både system- och programadministratör. 

En systemadministratör har inte automatiskt full behörighet utan kan vara administratör utan att ha behörighet att arbeta i programmen. Ett exempel är om en chef på ett företag ska vara ansvarig för att tilldela behörighet till de anställda. De anställda kan sedan skapa fakturor eller göra lönekörningen medan chefen inte själv ska arbeta i programmen. Systemadministratören är överordnad programadministratören och de övriga användarna i programmen. 

Vad innebär programadministratör?

Om du är ensam programadministratör för något av era program har du automatiskt all behörighet för det programmet. Skulle det läggas upp en till användare som programadministratör för samma program som du så kommer den användaren inte att få all behörighet automatiskt. I det fallet måste du eller den som är systemadministratör för ert företag tilldela behörighet till den nya programadministratören.  

Givetvis kan du vara programadministratör för fler än ett program samtidigt. Det går också att välja ut en person som är programadministratör för till exempel Fortnox Bokföring medan en annan person är programadministratör för Fortnox Lön.

En programadministratör kan ge en annan användare behörigheter för de program som personen i fråga är programadministratör för. Om exempelvis Anna är programadministratör för Fortnox Fakturering så har hon möjlighet att tilldela behörighet till Linus så att även han kan arbeta i faktureringsprogrammet.  Men hon kan inte tilldela behörigheter till Linus i Fortnox Bokföring eftersom hon inte är programadministratör för det programmet.