Fortnox Användarstöd

Rensa cookies i din webbläsare - PC

Om ditt system går ovanligt långsamt eller ifall dina webbsidor inte verkar visas korrekt beror det förmodligen på att du har för mycket cookies och cache i din webbläsare och att du behöver rensa webbhistoriken. 

Din tidigare webbhistorik rensar du genom att trycka på tangenterna Ctrl, Shift och Delete.

 

tangentbord2.jpg 

Arbetar du på en MAC dator och vill rensa cookies, kan du läsa om det här

Vad används cookies och cache till?

Cookies och cache är små filer som används av webbläsaren för att det ska gå snabbare att arbeta i t.ex. Fortnox program. Tack vare cookies och cache kan webbläsaren komma ihåg viss information. Det kan till exempel innebära att bilder sparas och när du går in på samma sida nästa gång så behöver inte bilden hämtas igen utan den redan sparade bilden visas direkt. För att din webbläsare ska fungera optimalt behöver du rensa webbhistoriken, cookies och cache med jämna mellanrum. Om du t.ex. skulle få problem när du skriver ut fakturor eller rapporter i Fortnox beror det sannolikt på att du behöver rensa webbhistoriken i din webbläsare. 

Nedan finns en beskrivning på hur du gör för att rensa webbhistoriken i de olika webbläsarna.

 

Mozilla Firefox

Använder du Mozilla Firefox får du upp denna ruta efter att du hållit ner Ctrl, Shift och Delete. 

Du väljer vilket intervall du vill rensa historiken och markerar bockrutorna för kakor och cache. Efter att du klickat på Ta bort är det viktigt att du stänger ner alla internetfönster du har öppet för att rensningen ska göras. När du stängt ner alla Firefoxfönster kan du öppna upp ett på nytt. Tänk på att ingenting tas bort om du inte startar om webbläsaren. 

 

Mozilla_Firefox.PNG

                                                  

Chrome

I Chrome får du upp nedanstående ruta när du hållit ner Ctrl, Shift och Delete. 

Du väljer vilket intervall du vill rensa historiken och markerar de fyra översta bockrutorna. Efter att du klickat på Ta bort är det viktigt att du stänger ner alla internetfönster du har öppet för att rensningen ska göras. När du stängt ner alla Chromefönster kan du öppna upp ett på nytt. Tänk på att ingenting tas bort om du inte startar om webbläsaren. 

 

chrome.jpg

 

 

Internet Explorer

Nedanstående ruta visas när du hållit ner Ctrl, Shift och Delete i Internet Explorer. Markera bockrutorna för Temporära Internetfiler och webbplatsfiler samt Cookies och webbplatsdata. Efter att du klickat på Ta bort är det viktigt att du stänger ner alla internetfönster du har öppet för att rensningen ska göras. När du stängt ner alla Internet Explorerfönster kan du öppna upp ett på nytt. Tänk på att ingenting tas bort om du inte startar om webbläsaren. 

internet_explorer.jpg

 

Safari

När du ska rensa webbhistoriken i Safari börjar du med att klicka på kugghjulssymbolen uppe till höger och väljer sedan Inställningar. 

 

inst_llningar_safari.png

 

Du får då upp nedanstående ruta där du ska klicka på knappen Ta bort all webbplatsdata. Efter att du klickat på knappen är det viktigt att du stänger ner alla internetfönster du har öppet för att rensningen ska göras. När du stängt ner alla Safarifönster kan du öppna upp ett på nytt. Tänk på att ingenting tas bort om du inte startar om webbläsaren. 

webbhistorik_safari.png