Fortnox Användarstöd

Projektnummer vid e-faktura till Skanska

När du ska skicka en e-faktura till Skanska måste projektnummer skickas med på ett speciellt sätt för att fakturan ska kunna levereras och bli godkänd. Därför finns det ett speciellt fält i Fortnox där rätt information ska anges. För att ange projektnummer på en e-faktura som ska skickas till Skanska gör du på följande sätt:

1. Gå in under Register och välj Kunder.

 

01_14.15.37.png 

2. Välj din Skanska-kund.

3. Gå sedan till fliken Faktureringsuppgifter och öppna upp blocket E-dokument.

02.png


4. Skriv in taggen {PRJ} som identifierar kodsträngen i fältet Extrafält 1 e-faktura. (Om du vill ändra kod per faktura gå till steg 5.) Vill du använda samma kod för kunden så fyller ni i koden direkt efter taggen.

Viktigt att tänka på! Fältet måste börja med taggen {PRJ}. direkt efter anges projektnumret. Skrivs numret utan tagg så kommer du inte att kunna skicka e-fakturan. 

03.png

(Exempel: {PRJ}123-123-1023 är endast ett exempel på ett projektnummer och ej ett aktuellt sådant.) 

5. Om du istället vill ange koden per faktura så anger du den när du skapat fakturan. Skriv den i Extrafält 1 e-faktura under fakturauppgifter på fakturan.

Om du i steg 4 valt att skriva {PRJ} så kommer detta redan vara ifyllt och du behöver endast komplettera med projektnumret, om inte fyll i hela kodsträngen inklusive taggen.

Viktigt att tänka på! Fältet måste börja med taggen {PRJ}, direkt efter anges projektnumret. Skrivs projektnumret utan tagg så kommer du inte att kunna skicka fakturan.

04.png

Behöver du skapa dig en kreditfaktura till Skanska vill de även ha med vilket fakturanummer kreditfakturan avser. Detta skriver du in i samma fält på fakturan som projektnumret men anger istället {CRI}XXXX där xxxx bytas ut mot fakturanumret.

Detta betyder att du kan i fältet ha både projektnummer och fakturanummer: Exempel: {PRJ}xxxx-xxxxxxx-xxxx{CRI}xxxx