Fortnox Användarstöd

Redigera och skapa utskriftsmallar

I programmet finns några olika standardmallar som du kan använda dig av när du skriver ut t ex fakturor, följesedlar eller offerter. Om du själv vill ändra utseendet på dina utskrifter kan du göra det genom att skapa egna utskriftsmallar. Utskrifterna består av tre delar; sidhuvud, rader och sidfot. Varje del redigeras var för sig och du kan därför t ex göra ändringar i fakturans sidhuvud, men använda standardmallarna för rader och sidfot.

 

Skapa ny mall

1. Gå till Inställningar - Fakturering - Utskrifter - Utskriftsmallar alternativt Inställningar - Offert/Order - Utskrifter - Utskriftsmallar. Välj vilka mallar du vill ha som förvalda för faktura, offert och order. Du kan både välja mellan programmets standardmallar och de egna mallar du eventuellt har skapat. De mallar du anger här kommer automatiskt att väljas vid utskrift, om du inte har specifika mallar valda per kund i kundregistret. I fältet Språk anger du om du vill ha utskrifterna på svenska eller engelska.

1._Ange_fo_rvalda_mallar_samt_spra_k_fo_r_fakturor__offerter_och_ordrar..png 


2.
För att skapa en egen utskriftsmall väljer du Lägg till ny mall. Om du redan har skapat egna utskriftsmallar ser du dem i listan.

2._Klicka_pa__la_gg_till_ny_mall..png 

3. Skriv in ett valfritt Mallnamn. Välj vilken utskriftsmall du vill kopiera layouten ifrån, samt av vilken utskriftstyp din mall ska vara. Klicka sedan på Spara. Din nya mall är nu skapad och finns som valalternativ vid utskrift, samt i listan över utskriftsmallar.

3._Skriv_in_namn_samt_va_lj_layout_och_utskriftstyp.png

 

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

 

4. För att redigera en egen utskriftsmall går du till Inställningar - Fakturering - Utskrifter - Utskriftsmallar. Klicka på mallens Namn för att ändra namnet eller ta bort mallen. Här kan du också ändra Utskriftstyp. Klicka på Spara när du är klar.

4._Du_kan_a_ndra_namnet_pa__mallen__ta_bort_mallen_eller_a_ndra_utskriftstyp.png


5.
Om du vill redigera mallens innehåll klickar du på Layout till höger om mallen. Du ser då mallens tre delar; sidhuvud, rader och sidfot. Välj Redigera till höger om den del som du vill göra dina ändringar i.

5._Klicka_pa__layout_och_redigera.png
 

6. Du ser nu den del som du valt att göra ändringar i. Klicka på Redigera för att komma åt mallens innehåll.

6._Klicka_pa__redigera.png 


7.
Skriv in text, ändra textstorlek, celler etc. tills din fakturamall blir som du vill ha den. Om du klickar på symbolen HTML visas koden så att du kan redigera din mall i HTML. Klicka på knappen Förhandsgranska för att på förhand se hur din mall kommer att se ut. Glöm inte att klicka på knappen Spara när du är klar. Sedan kan du redigera de övriga delarna i mallen på samma sätt.

7._A_ndra_din_mall_som_du_vill_ha_den.png 


8.
Om du vill ändra din mall till standardmallen igen klickar du på knappen Återgå till standard vid aktuell del (sidhuvud, rader eller sidfot).

8._Om_du_go_r_fel_kan_du_alltid_va_lja_att_a_terga__till_standard.png 

 

Exempel

Nedan följer några exempel på förändringar i mallarna. Klicka på bilderna för att se tydligare.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

 

Ändra storlek på logotyp

Om logotypen på en utskrift ser för liten ut kan det ofta bero på att det i filen med logotypen, som du lagt in under Företagsinställningarna innehåller mycket stora vita (tomma) fält runt själva logotypen. Om så är fallet, gå in i något bildredigeringsprogram, klipp ut logotypen och spara om den, för att ladda upp den på nytt i Fortnox.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

Ska_rmavbild_2019-07-01_kl._14.54.57.png

Ska_rmavbild_2019-07-01_kl._14.55.17.png


Är logotypen fortfarande för liten kan du ändra i fakturamallen.

1. Gå in på Redigera Sidhuvud.
2. Klicka på Redigera igen.
3. Längst upp i vänstra hörnet ser du koden {logo width="200" height="96"}. Ändra värdet i "width" och "height" procentuellt sett lika mycket, t.ex en ökning med 50% blir {logo width="300" height="144"}.
4. Klicka på Spara.

ex3.Kf_utskriftsmalllogotyp2.png 

 

Ändra storlek på text

Om du vill ändra storlek på endel av texten på utskiften, t.ex adressen, gör du enligt nedan.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera Sidhuvud.
2. Klicka på Redigera igen.
3. Vill du ändra exempelvis storleken på fakturaadressen så markerar du texten och klickar på rullgardinsmenyn Fontstorlek. Välj därefter storlek. Standard i en ej redigerad mall är 10 pt.
4. Klicka på Spara.

ex4Kf_utskriftsmalltextstorlek2.png


Ta bort en kolumn

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera Rader.
2. Klicka på Redigera igen.
3. Vill du ta bort exempelvis kolumnen Artikelnummer, ställ markören i den rutan och klicka på knappen Ta bort kolumn.
4. Klicka på Spara.

ex5Kf_utskriftsmalltabortkolumn.png

 

Ta bort ett fält

I detta exempel ska vi ta bort fältet Leveransvillkor i fakturahuvudet.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera Sidhuvud.
2. Klicka på Redigera igen.
3. Leta upp {$lang_delcond|escape:"html"} och {$delcond|escape:"html"} och ta bort koderna.
4. Klicka på Spara.

ex6Kf_utskriftsmalltabortfalt.png

ex7Kf_utskriftsmalltabortfalt2.png


Detta kan du göra med alla fält som du vill ta bort eller flytta, du måste bara leta upp rätt kod. Är du osäker på vilken kod du ska ta bort, testa då att skriva ut en faktura med vår standardmall så kan du ta hjälp av den för att se vilken kod du vill ändra/använda.

När du tar bort informationen i dessa två fält kommer det att bli en "tomrad" på utskriften. Vill du ta bort denna får du flytta upp informationen nedan genom att klippa och klistra in.

ex8Kf_utskriftsmalltabortfalt3.png

  

 

Lägg till Orgnr

I detta exempel ska vi lägga till Organisationsnummer i sidhuvudet på utskriften, genom att lägga till en ny rad.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera sidhuvud.
2. Klicka på Redigera igen.
3. För att lägga till en ny rad före eller efter ett visst fällt, markera fältet och klicka på ikonen Ny rad före eller Ny rad efter.
4. Skriv Orgnr i det första fältet och sedan koden {$contact_orgno|escape:"html"} i det andra.

22._ex13Kf_utskriftsmall_nyrad.png

23._ex14Kf_utskriftsmall_orgnr.pngOm du sedan vill fylla den tomma raden till höger kan du klippa ut och klistra in de underliggande koderna.


24._ex15Kf_utskriftsmall_flyttaupp.png 

Nedan ser du hur det kommer att se ut på utskriften.

25._ex16Kf_utskriftsmall_orgnrutskr.png

 

Ta bort Plusgiro

I detta exempel vill vi ta bort Plusgiro-texten i sidfoten, eftersom vi inte har något plusgironummer.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera sidfot.
2. Klicka på Redigera igen.
3. Leta upp {$lang_plusgiro} och {$comp_pg|escape:"html"} och ta bort koderna.

26._ex17Kf_utskriftsmall_plusgirobort.png


För att ta bort det nu blanka fältet, ställ markören överst till vänster i det fält plusgirokoderna varit, tryck på Delete på tangentbordet. Då flyttas informationen nedanför upp.

27._ex18Kf_utskriftsmall_tabortblank.png

28._ex19Kf_utskriftsmall_tabortblank2.png

 

 

Annat bankgironummer

Bankgironummer hämtas från företagsinställningarna, och där kan du endast ange ett bankgironummer. Om du har flera och på vissa fakturor vill ange något annat, så kan du ange numret direkt på en utskriftsmall.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera Sidfot.
2. Klicka på Redigera igen.
3. Leta upp {$comp_bg|escape:"html"} och byt ut koden mot ditt bankgironr, ex. 5555-5555. Då kommer det att visas på utskriften oavsett vilket bankgironummer du angett i dina inställningar.
4. Klicka på Spara.

29._ex20Kf_utskriftsmall_tabortbg.png

30._ex21Kf_utskriftsmall_fastbg.png


Annat IBAN

IBAN.numret hämtas från bankkontoregistret, där kan du endast ha ett IBAN som förvalt. Om du har flera och på vissa fakturor vill ange något annat, kan du ange numret direkt på en utskriftsmall. 

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du originalet kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera Sidfot.

2. Klicka på Redigera igen.

3.  Leta upp {if $comp_iban} IBAN {$comp_iban|escape:"html"} {/if] och byt ut den koden förutom IBAN mot ditt Iban-nummer så det ser ut enligt följande istället IBAN SE00 0000 0000 0000 0000 0000. Då kommer det att visas på utskriften oavsett vilket Iban-nummer du angett i dina inställningar.

4. Klicka på Spara.

IBAN_kodstra_ng.png

IBAN-kodstra_ng-2.png


Lägga in kontonummer/swish

Behöver ni lägga in ert bankkontonummer och/eller swish på era fakturor kan ni göra det genom att lägga det direkt i en utskriftsmall.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera Sidfot.

2. Klicka på Redigera igen.

3. Är det så att ni inte har bankgiro/plusgiro så kan denna information tas bort och istället ersättas med ert bankkontonummer/swishnummer. Se exempel på olika varianter nedan:

Swishnummer och kontonummer

swishnummer-och-kontonummer.png

Swishnummer och bankgiro

swishnummer-och-bankgiro.png

Plusgiro och kontonummer

plusgiro-och-kontonummer.png


Fast text på fakturan

Om du vill ha en mall med en fast text istället för den text du kan skriva i fältet offerttext, ordertext eller fakturatext på en offert/order/faktura, kan du ta bort koden som hämtar den informationen och istället skriva in en fast text direkt i mallen.

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera Sidfot.
2. Klicka på Redigera igen.
3. Ställ markören i fältet med koden {if $remark != ""} {$remark|escape:"html"} {/if} lägg till en ny rad efter genom att klicka på ”lägg till ny rad efter”. Eftersom du lägger till mer text kan det bli så att utskriften hamnar på två sidor, sidfoten trycks ned pga. din text. Då kan du ändra i koden {math equation="500-x*18.56-y*14.46" x=$totrows y=$extrarows assign="blankspace"}. Där du byter ut 500 mot lite mindre, exempelvis 470. Testa dig fram.
4. Klicka på Spara. Testa att skriva ut en faktura och justera mer om det behövs.

31._ex22Kf_utskiftsmallar_fasttext.png

32._ex23Kf_utskriftsmallar_fasttext2.png

33._ex24Kf_utskiftsmallar_fasttext3.png

34._ex25Kf_utskriftsmallar_fasttext4.png

 

Fler tecken i benämningsfältet på artikelrad

Om du har långa benämningar på dina artiklar och vill skapa mer utrymme för just benämningen på dina utskrifter, kan du göra följande ändringar i mallen:

OBS! Om du vill ändra i en befintlig mall, gör gärna en kopia av aktuell mall och gör ändringarna i kopian. På så sätt har du "originalet" kvar om det skulle bli fel.

1. Gå in på Redigera Rader.
2. Klicka på Redigera igen.
3. Klicka på symbolen för HTML . Ändra information enligt markerade fält i bilderna nedan:

ex26Kf_utskriftsmall_ben.png

36._ex27Kf_utskriftsmall_ben2.png


Procenten anger hur mycket bredd, av 100%, som kolumnen kan ta, summan av alla får max vara 100%. Ändrar du denna måste man ta ifrån de andra kolumnerna. I exemplet tar vi ifrån kolumnerna Antal, Enhet, A-pris och Rabatt. Tänk på att även ändra procent i sidhuvudet annars förskjuts kolumnerna.

4. Klicka på Ok längst ner.
5. Gå in på Redigera Sidhuvud.
6. Klicka på Redigera igen.
7. Klicka på symbolen för HTML . Ändra procenten enligt de du har i Raderna.

37._ex28Kf_utskriftsmall_ben3.png

38._ex29Kf_utskriftsmall_ben4.png  

8. Klicka på Ok längst ner.
9. Klicka på Spara.