Fortnox Användarstöd

Lägg till etiketter på offerter, order och kundfakturor

På dina order, offerter och kundfakturor kan du skapa och lägga till etiketter för att märka dina offerter, ordrar och kundfakturor med speciell märkning. Användningsområdet för etiketter kan till exempel vara att särskilja att vissa offerter, ordrar eller kundfakturor hör ihop med kampanjer, försäljning i butik eller storkunder. Med hjälp av möjligheten att märka dina offerter, order och kundfakturor med dessa etiketter som du själv kan skapa får du en bättre struktur och en större möjlighet att särskilja bland dina övriga offerter, order och kundfakturor. 

Aktivera och lägg upp etiketter

För att kunna märka dina offerter, order och kundfakturor med speciella etiketter så behöver du först aktivera stöd för etiketter i inställningarna som du finner längst uppe till höger i programmet. Klicka på inställningar och öppna upp blocket Etiketter som du finner under inställningarna för offert/order eller fakturering.

För att aktivera funktionen väljer du att klicka på.

01.png

När du har aktiverat funktionen kan du skapa dina etiketter genom att fylla i den titel du vill ha på din etikett på den tomma raden i tabellen under aktiveringsknappen. Alla de etiketter du skapar i inställningarna kommer sedan att gå att välja på dina offerter, order och kundfakturor. När du har skapat de etiketter du vill ha, väljer du att klicka på spara.

 

Märk offerter, order och fakturor

Efter att du har aktiverat funktionen för etiketter och skapat dem via inställningarna kan du nu välja att märka dina offerter, order och kundfakturor med dessa etiketter. För att märka en offert, order eller kundfaktura med en etiketter så gör du det under delen offertuppgifter: 

02.png

Orderuppgifter:  

03.png 

Eller fakturauppgifter:

04.png

Det går att märka en offert, order eller kundfaktura med fler än bara en etikett. Du kan markera fler etiketter i samma fält för att ha en möjlighet att märka på flera nivåer.

05.png

 

Sök efter etiketter

Det går också att på både offerter, order och kundfakturor söka efter dessa etiketter i offertlistan, orderlistan och kundfakturalistan. För att göra detta behöver du öppna upp den utökade sökningen som du finner till höger om sökfältet längst upp på sidan av din offertlista, orderlista eller kundfakturalista.

Via den utökade sökningen kommer du åt att söka på fältet etiketter. Du kan endast söka på en etikett åt gången. Så har du märkt någon av dina offerter, order eller kundfakturor med fler än en etikett så kan du alltså bara söka på en etikett åt gången.

06.png

 

Användbart tillsammans med integrationer

Via möjligheten att skapa och lägga till etiketter på dina offerter, order och kundfakturor ges det också en större möjlighet att via olika integrationer använda detta för att via integration få in eller ta ut information baserat på dessa etiketter. Vill du ha mer information angående vad etiketter ger för ytterligare möjligheter via integrationer kontakta vår integrationsavdelning på Fortnox.