Fortnox Användarstöd

Kom igång med Fortnox Fakturering - Läs

Fortnox Fakturering - Läs är ett tilläggsprogram till Fortnox Fakturering i vilket du som användare kan se vilka fakturor som är skapade. Du kan skriva ut eller skicka fakturor till era kunder och du kan även skriva ut de rapporter som tillhör faktureringsprogrammet. 

 

När och hur används läslicensen?

Skillnaden mot huvudprogrammet Fortnox Fakturering är att du inte kan skapa eller redigera något utan enbart titta på de fakturor som är skapade. Du kan även klicka dig in på en faktura för att kontrollera den eller skicka den till kund. Har du behörighet kommer du också att komma åt de register och rapporter som tillhör faktureringsprogrammet. 

Användningsområde för denna licens är då man till exempel har en förening och ordförande vill kunna gå in och följa arbetet men ska inte själv kunna skapa några fakturor. Eller om du som kund vill följa hur din redovisningsbyrå sköter arbetet och kontrollera de fakturor som skapats samt ha en egen möjlighet att skicka ut fakturor om det skulle behövas.

 

Tilldela programlicens och behörighet

Du som är programadministratör för Fortnox Fakturering - Läs börjar alltid med att tilldela programlicens och behörigheter för de användare som ska ha tillgång till programmet. Detta görs genom att du klickar på ert företagsnamn längst upp till höger i programmet och sedan på Administrera användare.
Markera Fakturering - Läs på den användare som ska få licensen. 

fortnox-fakturering-la_s-beho_righeter.jpg

 

När du väljer att markera alla och sedan klickar på Spara har även användaren en möjlighet till ytterligare en behörighet. Den handlar om du vill ge användaren med licens på Fakturering - Läs tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet.

Om du ger användaren tillgång till detta kommer han/hon ha möjlighet att skriva ut rapporter och komma åt de register som finns i Fortnox Fakturering.

fortnox-fakturering-la_s-rapporter.jpg