Fortnox Användarstöd

Periodisera kundfaktura

Du kan använda funktionen Periodisering när du arbetar med kundfakturor för att få en mer rättvisande fördelning av dina intäkter. 

Innan du periodiserar en kundfaktura behöver du kontrollera att du har en förvald verifikationsserie för periodiseringar av kundfakturor. För att kontrollera detta och välja verifikationsserie klickar du på Inställningar som du hittar uppe i högra hörnet av programmet.

Öppna blocket Periodiseringar och välj vilken verifikationsserie du vill använda dig utav. När du är klar med inställningarna klickar du på Spara.

01.png
02.png

Klicka sedan på Fakturering i huvudmenyn och på den orangea knappen Skapa ny. Ange kund, fakturadatum samt vilka artiklar som ska faktureras. För att lägga till periodiseringen på fakturan klickar du på verktyget Periodisering som du hittar uppe till höger.

 03.png

Då öppnas rutan för periodisering där du fyller i de uppgifter som behövs för din periodisering. Här lägger du upp din period, vilken frekvens det ska vara på periodiseringarna och ändrar periodiseringsbeloppet om det inte är så att det är fakturans totalbelopp som ska periodiseras. Välj in ditt periodiseringskonto, och ditt intäktskonto. Benämningen på periodiseringen kommer automatiskt att bli "Periodisering av kundfaktura ..." och det aktuella fakturanumret. Vill du ändra detta för att ha en bättre beskrivning på dina periodiseringsverifikationer så kan du göra det här.

04.png

När du är färdig med din periodisering klickar du på Lägg till. Nu har du skapat en periodisering på din kundfaktura och får då upp en ikon på kundfakturan som visar att den kommer att periodiseras, samma ikon hittar du även i kundfakturalistan.

06.png

 Klicka här för att läsa om hur du utför periodiseringar.