Rapporter - Kundregister

Genom rapporten Kundregister får du en lista på alla dina kunder. Du får med kundens namn, adress, telefonnummer samt mejladress. 

För att skriva ut rapporten klickar du på Rapporter uppe till höger i vyn. Under rubriken Register och listor hittar du rapporten Kundregister.


Rapporter-valutarapport_kund.png

 


Du har följande alternativ för hur rapporten ska visas. 

Visa på skärm - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.
Visa PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator, ladda ner en gratis på exempelvis Adobes hemsida
Visa TXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.

 

kundregister.jpg