Fortnox Användarstöd

Rapporter - Artikelregister

Genom rapporten Artikelregister får du en lista på alla dina artiklar. För varje artikel kan du se priser enligt de olika prislistorna, hur många som finns i lager, artikelns kalkylkostnad och hur stort lagervärdet är för artikeln. 

För att skriva ut rapporten klickar du på Rapporter uppe till höger i vyn. Under rubriken Register och listor hittar du rapporten Artikelregister.

 

01.png 

 

Du har följande alternativ för hur rapporten ska visas. 

Visa på skärm - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.
Visa PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator, ladda ner en gratis på exempelvis Adobes hemsida
Visa TXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.

 

Ska_rmavbild_2019-07-02_kl._13.56.44.png