Export av SIE-fil

Behöver du ta ut all bokföringsdata från Fortnox kan du exportera en SIE-fil från programmet. Du har möjlighet att exportera SIE1 - Bokslutssaldon, SIE2 - Periodsaldon, SIE3 - Objektsaldon och SIE4 - Transaktioner. SIE4-filen är den vanligaste typen och innehåller bland annat din kontoplan, ditt räkenskapsår och samtliga verifikationer. 

De olika filtyperna

SIE- hanteringen i Fortnox är uppbyggd efter SIE-standard och nedan kan du läsa vad du får med dig i filen från Fortnox för respektive filtyp: 

* SIE1 - Kontoplan, ingående balanser på balanskonton och räkenskapsår. 

* SIE2 - Samma som typ 1 

* SIE3 - Samma som typ 1 och 2, Budget på resultatkonton och kan få den per Kostnadsställe (Objekt 1). 

* SIE4 - Samma som typ 1, 2 och 3 samt transaktioner. 

Förutom detta så kommer även kostnadsställen, projekt, utgående värden och verifikationsserier med i filen från Fortnox. 

Film: Exportera SIE-fil

 

Exportera SIE-fil

För att exportera din bokföringsdata klickar du på ditt företagsnamn längst upp i programmet och väljer alternativet Export.

 

export_av_SIE-fil.png

 

Du kommer då till nedanstående vy där du kan välja vilken SIE-typ du vill exportera, vilket datumintervall du vill att filen ska innehålla, om du vill att filen ska innehålla samtliga konton, kostnadsställen och projekt eller bara de som använts. Du får även välja vilka verifikationsserier du vill exportera, i listan över verifikationsserier bockar du för de du vill ha med i filen. Avsluta med att klicka på knappen Exportera och välj vart du vill spara ner filen. En SIE-fil innehåller alltid delar av ett räkenskapsår eller ett helt räkenskapsår, aldrig mer. Har du flera räkenskapsår som du vill exportera får du alltså exportera en SIE-fil för varje år. 

 

1.png