Fortnox Användarstöd

Inställningar - Projekt

Vill du använda dig av projektredovisning behöver du aktivera funktionen i inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet. Välj sedan Fakturering - Projekt och aktivera funktionen.

Vill du att markören ska stanna i fältet för projekt när du skapar en faktura och använder dig av tabbtangenten eller entertangenten väljer du JA vid alternativet Låt projekt ingå vid tabb-/enterinmatning. Avsluta med att Spara.   

 

Ska_rmavbild_2019-06-28_kl._13.01.43.png

När du aktiverat stöd för projektredovisning går du till Register - Projekt och lägger upp de projekt du vill använda dig av. 

 

Läs mer här:
Projekt