Fortnox Användarstöd

Inställningar - Periodiseringar

Vill du kunna periodisera dina kundfakturor behöver du först aktivera stöd för periodiseringar i inställningarna. Klicka på kugghjulet uppe till höger, och sedan på Fakturering - Periodiseringar.

Om du vill ha en minimigräns på hur litet belopp som ska kunna periodiseras så anger du det i fältet Minsta periodiseringsbelopp (SEK). Du väljer även vilket bokföringsdatum som periodiseringen ska utföras på. 

Vill du kunna periodisera inklusive moms måste du aktivera det här. Du väljer även i vilken verifikationsserie periodiseringsverifikaten ska hamna samt vilka konton du vill ska vara förvalda när du skapar en periodisering. Avsluta med att Spara

 

Ska_rmavbild_2019-06-28_kl._13.03.42.pngSka_rmavbild_2019-06-28_kl._13.04.14.png 

 

Läs mer här: 
Periodisera kundfaktura