Fortnox Användarstöd

Inställningar - Periodiseringar

Vill du kunna periodisera dina kundfakturor behöver du först aktivera stöd för periodiseringar i inställningar som du hittar uppe i högra hörnet. Klicka sedan på Fakturering - Periodiseringar. Om du vill ha en minimigräns på hur litet belopp som ska kunna periodiseras så anger du det i fältet Minsta periodiseringsbelopp (SEK). Du väljer även vilket bokföringsdatum som periodiseringen ska utföras på. 

Vill du kunna periodisera inklusive moms måste du aktivera det här. Du väljer även i vilken verifikationsserie periodiseringsverifikaten ska hamna samt vilka konton du vill ska vara förvalda när du skapar en periodisering. Avsluta med att spara. 

Ska_rmavbild_2019-06-28_kl._13.03.42.png
Ska_rmavbild_2019-06-28_kl._13.04.14.png