Fortnox Användarstöd

Inställningar - Husarbete rot- & rut

Använder du dig av rot- eller rutavdrag och vill kunna skapa offerter, order och fakturor med skattereduktion behöver du aktivera funktionen för husarbete.

Klicka på kugghjulet längst upp till höger och sedan på Fakturering - Husarbete. Här kan du aktivera funktionen. I fältet Skattereduktion fyller du i hur stort procentuellt avdrag som ska göras.

 

Ska_rmavbild_2019-06-28_kl._13.33.28.png

 

Rotavdrag

- Köparen kan dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kronor, oavsett köparens ålder.
- För att utnyttja maximal skattereduktion för rotarbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kronor

 

Rutavdrag

- Köparen kan få som mest 50 000 kronor i rutavdrag..
- Rutavdrag för städning godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
- Rutavdrag godkänns inte länge för matlagning. 

Du väljer även om du vill att rot- eller rutavdrag ska vara förvalt. Du kan givetvis ändra avdragstyp när du sedan skapar fakturan om du arbetar med både rot- och rutavdrag. Välj det alternativet som du använder oftast i inställningarna.

Läs mer på Skatteverkets hemsida för att få mer information om vad som gäller vid denna typ av skattereduktion, klicka här.   

Avsluta med att Spara.

Läs mer här om hur du fakturerar med rot- eller rutavdrag: Skapa husfaktura rot / rut