Inställningar - Kostnadsställen

Vill du använda dig av kostnadsställen för att kunna koppla intäkter och kostnader till en viss enhet på ditt företag behöver du aktivera stöd för kostnadsställen i inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet. Klicka på Fakturering - Kostnadsställen och aktivera funktionen. Vill du att markören ska stanna i fältet för kostnadsställe när du skapar en faktura och använder dig av tabbtangenten eller entertangenten väljer du JA vid alternativet Låt kostnadsställe ingå vid tabb-/enterinmatning. Avsluta med att spara. 

Ska_rmavbild_2019-06-28_kl._13.10.33.png

När du aktiverat stöd för kostnadsställe går du till Register - Kostnadsställen och lägger upp de kostnadsställen du vill använda dig av.