Fortnox Användarstöd

Skapa utlandsfaktura

När du ska skicka en faktura till utlandet, både vid fakturering till EU-länder och till länder utanför EU, gäller särkilda regler.

På Skatteverkets webbplats finns aktuell information om vad du behöver tänka på vid utrikeshandel. Här kan du ladda ner deras broschyr: Moms vid utrikeshandel

 

 

Momstyp

När du skapar din första utlandsfaktura måste du kontrollera att kunden är rätt upplagd i kundregistret. För att du ska få korrekta värden på momsrapporten behöver du ställa in vilken momstyp kunden ska ha. Gå till Register - Kunder och öppna upp den aktuella kunden. Under fliken Faktureringsuppgifter har du alternativen för Momstyp ute till höger. 

01.png 

 

Kvartalsredovisning EU

När du skapar fakturor med de kunder som har momstyp EU omvänd skattskyldighet kommer du behöva välja under alternativet Kvartalsredovisning EU när du registrerar fakturan, se bild nedan. Observera att du endast kan använda dig av artiklar som du lagt upp i ditt artikelregister för att försäljningen ska redovisas i den periodiska sammanställningen (kvartalsrapporten). De försäljningskonton som används måste även vara kopplade till momskoden VTEU om det rör sig om ett varuinköp och FTEU om det är inköp utav en tjänst.

Läs mer på Skatteverkets informationssida: Periodisk sammanställning för varor och tjänster

Om du vill veta hur du skapar rapporten i Fortnox, läs här: Rapport: Periodisk sammanställning - kvartalsrapport

02.png

 

Valuta

Om du ska skapa fakturan med någon annan valuta än SEK behöver du till att börja med lägga upp den aktuella valutan i inställningarna. Gå till Inställningar - Fakturering - Valuta. Här lägger du till den valuta du ska fakturera i. För att alltid ha dagsaktuella valutakurser från Riksbanken kan du välja att slå på inställningen Automatiska valutakurser. Valutakursen kommer då automatiskt att hämtas och uppdateras för aktuellt fakturadatum.
Läs mer här: Automatisk uppdatering av valutakurser

03_0.png
03_1.png


Om du inte har inställningen för Automatiska valutakurser på, så kommer valutakursen som du har sparat i inställningarna istället att visas på fakturan. Oavsett inställning kan du givetvis manuellt ändra till valfri kurs när du skapar fakturan. Du ändrar detta i blocket Fakturauppgifter inne på fakturan. 

04.png


Glöm inte att koppla valutan till din kund i kundregistret, gå till Register - Kunder och öppna upp den aktuella kunden, klicka sedan på fliken Faktureringsuppgifter.

 

Förvalda konton

Du bör även kontrollera dina förvalda konton så att rätt konto för moms, försäljning, valutakursvinster och förluster hämtas när du fakturerar i utländsk valuta. Du hittar dina förvalda konton under Inställningar - Fakturering - Förvalda konton

 

Prislista

Vill du ha en särskild prislista där du lägger upp vad dina artiklar kostar i den utländska valutan går du in under Inställningar - Fakturering - Prislistor och enheter. Här lägger du upp prislistan med en kod och avslutar med att Spara. Du får sedan öppna ditt artikelregister och lägga in priserna för den nya prislistan.

 

Glöm inte att koppla prislistan till din kund i kundregistret, det gör du under fliken Faktureringsuppgifter.

Exempelfil - Artikelregister

 

05.png 

 

Engelsk utskriftsmall

När du skapat fakturan och ska skicka den till din kund kan du välja om du vill ha den på engelska och om du vill använda en särskild utskriftsmall, t.ex. Export IBAN eller Omvänd skattskyldighet. Du kan göra detta val längst ner på fakturan.

 

06.png 

 

Ska du däremot alltid skapa fakturor på engelska med en särskild utskriftsmall till din kund är det smidigare om du ändrar det på kunden i kundregistret. Gå till Register - Kunder och sök fram din kund. När du öppnat kundkortet klickar du på fliken Faktureringsuppgifter, längst ner på sidan har du alternativet Förvalda mallar där du väljer utskriftsmall och språk på utskrifterna.  

 

07.png

 

För att även få betalningsvillkor, leveransvillkor och leveranssätt på engelska behöver du lägga upp det i inställningarna. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och välj sedan Fakturering - Betalningsvillkor och betalsätt. Fyll i en kod och skriv "days" istället för "dagar". Avsluta med att Spara

 

08.png

 

På samma sätt gör du för att ändra dina leveransvillkor, gå till Inställningar - Fakturering - Leverans. Skriv in en kod och en text och avsluta med att Spara

 

09.png

 

Film: Skapa utlandsfaktura i Fortnox Fakturering


Läs om hur du bokför betalningar på leverantörsfakturor i utländsk valuta här: 
Registrera leverantörsbetalningar i utländsk valuta