Registrera inbetalning med utländsk valuta

Följ

När du ska registrera en inbetalning i någon annan valuta än SEK är det samma tillvägagångssätt som när du registrerar en betalning i svenska kronor. Antingen gör du betalningen utifrån den aktuella fakturan eller så gör du betalningen utifrån fliken Inbetalningar. Om du arbetar utifrån fliken Inbetalningar har du möjlighet att registrera betalning på flera fakturor samtidigt. Använder du dig av betalfiler för att registrera inbetalningar gör du även det under fliken Inbetalningar, läs mer om hur du arbetar med betalfiler här


Film: Registrera inbetalning i utländsk valuta i Fortnox Fakturering

 

Betalning utifrån fakturan
Vill du registrera betalning utifrån fakturan letar du fram den aktuella fakturan i fakturalistan. Gå in på fakturan och klicka på verktyget Inbetalningar som du hittar uppe till höger.  

 

inbetalningar.jpg

 

Du får då upp en mindre ruta där du börjar med att fylla i betaldatum. I kolumnen Betalt SEK fyller du i hur mycket som betalats in i svenska kronor till ditt bankkonto. När du gör det räknas kursen om och programmet får automatiskt fram valutakursdifferensen som bokas upp på de förvalda kontona för valutakursdifferens. Avsluta med att välja betalsätt och klicka sedan på Bokför. Om fakturan blivit delbetald tidigare kommer du även se de redan bokförda betalningarna här.

 

ibetalningar_direkt_euro.jpg

 

Betalning utifrån fliken Inbetalningar
Vill du registrera betalning på en eller flera kundfakturor samtidigt går du in på fliken Inbetalningar. Börja med att fylla i det datum som du vill bokföra inbetalningen på i fältet Betaldatum. I nästa fält söker du fram den faktura som blivit betald. Du kan söka på kundnummer, kundnamn, fakturanummer och OCR-nummer. Välj faktura och kontrollera att det inbetalda beloppet stämmer.

 

Ska_rmavbild_2017-10-06_kl._16.49.21.png

 

När du sökt fram fakturan och klickat på Lägg till hamnar fakturan i vyn och du kan då fortsätta att söka fram nästa faktura. Om du lägger till flera fakturor med olika betaldatum hamnar de i olika block beroende på inbetalningsdatum. Behöver du ändra betaldatum efter att du lagt till fakturan kan du korrigera datumet direkt på fakturaraden. 

Är det någon faktura du inte lyckas söka fram så kan du leta efter den i listan med alla fakturor, klicka då på knappen Sök i fakturalista. Där kan du markera flera fakturor som ska bokföras som betalda.

Skulle du råka lägga till en felaktig faktura tar du bort den från vyn genom att klicka på papperskorgen längst ut till höger på fakturaraden. 


radera_inbet.jpg

 

Delbetalning i utländsk valuta
Ska du registrera en delbetalning på en faktura i utländsk valuta gör du i princip på samma sätt som vid en slutbetalning. Börja med att söka fram fakturan och fylla i betaldatum. Skillnaden mot när du gör en slutbetalning är att du skriver in beloppet som betalats in i den utländska valutan i kolumnen Betalt. Du ändrar alltså inte i kolumnen Betalt SEK. Om du exempelvis har en faktura på 100 euro men din kund bara har betalat 75 euro så skriver du "75" i kolumnen Betalt. Välj sedan betalsätt och klicka på Bokför. Då kommer fakturans saldo att minska och den ligger kvar i fakturalistan som obetald. 

 

Påminnelseavgift på faktura i utländsk valuta
Ingår det en påminnelseavgift på den faktura du fått betalt för fyller du i hur mycket din kund betalat ut i kolumnen Betalt SEK och klickar sedan på B:et längst ut på fakturaraden. Du får då upp en mindre ruta där du först väljer vilket konto du vill boka avvikelsen på. Skriv sedan värdet på påminnelseavgiften i kolumnen Belopp, exempelvis 45 kronor. Då påminnelseavgiften är inkluderad i det belopp din kund betalat in ska påminnelseavgiften anges med minustecken eftersom det är en kreditpost i bokföringen. Anger du en bortskrivning med minustecken krediteras det konto du valt som avvikelsekonto. Längst ner i bortskrivningsrutan har du ett kontrollfält där du kontrollerar så att betalningen stämmer överens med det som betalats in. Klicka sedan på Spara så kommer du tillbaka till inbetalningsvyn och kan bokföra betalningarna. Fakturans kvarvarande saldo kommer då bli noll och den blir alltså slutbetald. 

 

Film: Registrera delbetalning eller bortskrivning i utländsk valuta