Fortnox Användarstöd

Registrera delbetalning på kundfaktura

För att manuellt registrera en delbetalning på en kundfaktura kan du göra betalningen utifrån fakturan eller utifrån fliken Inbetalningar.
Om du arbetar utifrån fliken Inbetalningar kan du registrera betalning på flera fakturor samtidigt. Använder du dig av betalfiler för att registrera inbetalningar gör du även det under fliken Inbetalningar, läs mer här: Manuell hantering av betalfiler

 

 

Delbetalning utifrån fakturan

Vill du registrera delbetalningen utifrån fakturan går du in på fakturan och klickar på Inbetalningar som du hittar uppe i mitten på fakturan.  

01.png

Fyll i Betaldatum. I kolumnen Betalt SEK fyller du i hur mycket kunden har betalat in. Avsluta med att välja Betalsätt och klicka sedan på Bokför. Om fakturan blivit delbetald tidigare kommer du även se de redan bokförda betalningarna här. När du registrerar en delbetalning kommer fakturans saldo att minska och den ligger fortfarande kvar i fakturalistan som obetald. 

 

02.png

 

Delbetalning utifrån fliken Inbetalningar

Vill du registrera delbetalning på en eller flera kundfakturor samtidigt går du in på fliken Inbetalningar. Börja med att fylla i det datum som du vill bokföra inbetalningen på i fältet Betaldatum. I nästa fält söker du fram den faktura som blivit betald. Du kan söka på kundnummer, kundnamn, fakturanummer och OCR-nummer. Välj faktura och kontrollera att det inbetalda beloppet stämmer.

I kolumnen Betalt SEK fyller du i vad som betalats in och klickar sedan på Lägg till. När det inbetalda beloppet understiger fakturans saldo registreras fakturan som delbetald. Fakturan kommer då att ligga kvar som obetald i fakturalistan och saldot ändras.

 

03.png

 

Film: Registrera delbetalning eller bortskrivning