Fortnox Användarstöd

Prislistor och prisuppdatering

Om du vill arbeta med olika utpriser på dina artiklar så kan du lägga upp flera olika prislistor. Klicka på kugghjulet och välj Fakturering - Priser och enheter

Här börjar du med att fylla i en kod, benämning och eventuellt en kommentar till den prislista du lägger upp. Avsluta med att Spara

01.png

Förvald prislista 

Under inställningarna väljer du även vilken prislista som ska vara förvald. Genom att bocka för en av prislistorna kommer det att vara den prislistans priser som skrivs ut när du skapar en offert, order eller faktura. Självklart kan du byta prislista på aktuellt dokument om du inte vill använda den förvalda.

 

Artikelpriser

Om du har ett artikelregister sedan tidigare så kan du på egen hand importera det till Fortnox. För att göra importen går du via Register uppe till höger i programmet och väljer Import. De format som du kan importera är .csv, .tsv, .txt, .tab och Excelfiler (version 2003 & 2007). Din fil får innehålla maximalt 10 000 rader. Skulle ditt artikelregister innehålla fler rader än så, får du dela upp ditt artikelregister i flera olika separata filer och genomföra importen på varje fil var för sig.

Vill du läsa mer om import eller export av filer, och hur de hanteras i Excel, klicka här: 
Support för Office - Importera eller exportera textfiler
.

För att läsa mer om Fortnox importfunktion, klicka här: 
Import av artikelregister

För att titta på mallar och ladda ner exempelfiler klickar du här: 
Mallar och exempelfiler till importfunktionen i Fortnox

 

Om du lägger in en artikel manuellt så fyller du i artikelns utpris under blocket Priser. I kolumnen Pris fyller du alltså i vad de olika prislistorna motsvarar för utpris exklusive moms. Avsluta med att Spara.

02.png

 

Stafflade priser - vid mängdrabatt

Om du vill att dina kunder ska få ett rabatterat pris när de köper ett visst antal av en artikel kan du använda dig av så kallat stafflade priser. För att lägga till en staffling klickar du in dig på artikeln och sedan på blocket Priser. Här ser du dina prislistor och längst ut till höger på raderna har du en symbol för staffling. Klicka på stafflingssymbolen för den prislista du vill ändra och fyll sedan i från och med vilket antal det nya priset ska börja gälla. Fyll även i det rabatterade priset, alternativt en procentuell prisförändring.  

03.png

 

 

Koppla prislista till kund

Har du en kund där samma prislista alltid ska användas är det smidigast att du går in på Register - Kunder och klickar in dig på den aktuella kunden. Under fliken Faktureringsuppgifter har du i mitten blocket Fakturering där du i rullgardinsmenyn Prislista väljer vilken prislista som ska vara kopplad till kunden. Avsluta med att Spara. När du sedan skapar en offert, order eller faktura på kunden är det de priser som tillhör den förvalda prislistan som gäller. 

04.png

 

Prisuppdatering

Vill du ändra försäljningspriset på flera artiklar samtidigt kan du göra en prisuppdatering. Du gör denna justering utifrån din artikellista där du bockar för de artiklar du vill uppdatera och klickar sedan på knappen Prisuppdatering. Du kan även göra prisändringen direkt utifrån artikellistan genom att fylla i det nya utpriset i kolumnen Utpris.

05.png

 

När du gör prisuppdateringen på flera artiklar samtidigt väljer du om du vill att omräkningen ska baseras på artiklarnas kalkylkostnad eller på en befintlig prislista. Uppdateringen kan ske procentuellt, med kronor eller via index. Index är något som används inom vissa branscher. Vill du göra din prisuppdatering utifrån ett index fyller du i fältet Ingående index i det index du har idag och i fältet för Utgående index det index du vill ha efter uppdateringen.

 

06.png