Fortnox Användarstöd

Skapa kreditfaktura

Om en kundfaktura är felaktig eller av någon annan anledning inte ska betalas så måste du skicka en kreditfaktura till kunden. I Fortnox kan du göra det genom att kreditera en befintlig faktura eller genom att skapa en kreditfaktura från grunden.

 

Skapa kredit utifrån en befintlig faktura

Har du en registrerad faktura som är obetald öppnar du upp den och uppe till höger, eller längst ner till vänster, har du alternativet Skapa kreditfaktura. När du klickar här får du frågan om du vill skapa en kredit på den faktura du har öppen. Om du skapar en kredit på detta sätt kommer de båda fakturorna att vara kopplade till varandra. Om du inte har alternativet Skapa kreditfaktura beror det på att fakturan du är inne på är ej bokförd eller redan krediterad.

01.png

Obs! Om originalfakturan har skickats till Fortnox Finans måste du skapa en kreditfaktura utifrån befintlig, för att få kopplingen rätt. Annars kommer ej Fortnox Finans kunna ta emot den på rätt sätt.

Delkreditera en befintlig faktura

Ska endast en del av kundfakturan krediteras behöver du skapa en delkredit. Delkrediten skapas på samma sätt som en vanlig kredit. När kreditfakturan är skapad så ändrar du antal och/eller A-pris på artikelraderna för att kreditfakturan ska få korrekt belopp. Innehåller fakturan flera artikelrader varav några inte ska krediteras så tar du bort de som inte ska krediteras med hjälp av soptunnan ute till höger på respektive artikelrad.  

delkreditera-en-befintlig-faktura.png

Skapa kreditfaktura från grunden

Vill du skapa en kredit från grunden klickar du på Skapa ny i fakturalistan. Längst upp på den faktura som skapas väljer du fakturtypen Kreditfaktura. Fyll sedan i de uppgifter som du vill ha med på fakturan. När du valt fakturatypen kreditfaktura kommer det automatiskt att bli ett minustecken framför antal på artikelraderna. Detta gör även att frakt- och fakturaavgift samt totalbeloppen får ett negativt värde.

När du är klar med fakturan kan du antingen välja att spara den eller att bokföra den. Så länge den bara är sparad kan du ändra fakturans uppgifter. Däremot måste fakturan vara bokförd för att du ska kunna bokföra den som betald. 

02.png

 

Kvitta fakturor

Så länge du inte har bokfört fakturorna som betalda ligger de fortfarande kvar i reskontralistan. Om du vill att de ska kvittas mot varandra så behöver du alltså bokföra både originalfakturan och kreditfakturan som betalda. Klicka på fliken Inbetalningar och sök fram de båda fakturorna så ser du att beloppen tar ut varandra. Avsluta med att bokföra betalningen så ligger fakturorna inte kvar i din reskontralista. Oftast används samma betaldatum när man gör denna typ av kvittning.  

03.png

När du sparat eller bokfört fakturan hamnar den i fakturalistan och blir märkt med ett "C", som i credit, i kolumnen för Fakturatyp.

 

Film: Skapa kredit i Fortnox Fakturering