Registrera betalning på kundfaktura

Följ

För att registrera en kundinbetalning har du två valmöjligheter. Antingen gör du betalningen utifrån den aktuella fakturan eller så gör du betalningen utifrån fliken Inbetalningar. Om du arbetar utifrån fliken Inbetalningar kan du registrera betalning på flera fakturor samtidigt. Använder du dig av betalfiler för att registrera inbetalningar gör du även det under fliken Inbetalningar, läs mer om hur du arbetar med betalfiler här

 

Film: Registrera inbetalning på kundfaktura i Fortnox Fakturering

 

Betalning utifrån fakturan
Vill du registrera betalning utifrån fakturan letar du fram den aktuella fakturan i fakturalistan. Klicka in dig på fakturan och välj Inbetalningar som du hittar uppe i mitten på fakturan.  

 

inbetalningar.jpg

 

Du får då upp en mindre ruta där du börjar med att fylla i betaldatum. I kolumnen Betalt SEK fyller du i hur mycket kunden har betalat in. Avsluta med att välja betalsätt och klicka sedan på Bokför. Om fakturan blivit delbetald tidigare kommer du även se de redan bokförda betalningarna här.

 

direktinbet.jpg

 

Betalning utifrån fliken Inbetalningar
Vill du registrera betalning på en eller flera kundfakturor samtidigt går du in på fliken Inbetalningar. Börja med att fylla i det datum som du vill bokföra inbetalningen på i fältet Betaldatum. I nästa fält söker du fram den faktura som blivit betald. Du kan söka på kundnummer, kundnamn, fakturanummer och OCR-nummer. Välj faktura och kontrollera att det inbetalda beloppet stämmer.

Om kunden inte betalat in hela fakturabeloppet fyller du i vad som betalats in i kolumnen Betalt SEK och klickar sedan på Lägg till. När det inbetalda beloppet understiger fakturans saldo registreras fakturan som delbetald. Fakturans saldo kommer då att ändras och fakturans status kommer fortfarande vara Obetald.

 

1.png

 

När du sökt fram fakturan och klickat på Lägg till hamnar fakturan i vyn och du kan då fortsätta att söka fram nästa faktura. Om du lägger till flera fakturor med olika betaldatum hamnar de i olika block beroende på inbetalningsdatum. Behöver du ändra betaldatum efter att du lagt till fakturan kan du korrigera datumet direkt på fakturaraden. 

Är det någon faktura du inte lyckas söka fram så kan du leta efter den i listan med alla fakturor, klicka då på knappen Sök i fakturalista. Där kan du markera flera fakturor som ska bokföras som betalda.

Skulle du råka lägga till en felaktig faktura tar du bort den från vyn genom att klicka på papperskorgen längst ut till höger på fakturaraden. 

 

radera_inbet.jpg

 

Sök i fakturalista
Om du klickat på knappen Sök i fakturalista visas listan med kundfakturor enligt det valda filtret. I sökfältet kan du söka på kundnummer, kundnamn fakturanummer och OCR-nummer. Du kan även söka fram fakturor inom ett visst intervall vad gäller datum eller belopp.

I kolumnen längst ut till vänster i listan markerar du aktuella fakturor. Fakturornas förfallodatum läggs automatiskt som betaldatum. Om du vill ändra betaldatum kan du ändra manuellt på varje fakturarad eller så fyller du i ett datum i fältet Ändra betaldatum. Klicka sedan på knappen Lägg till för att lägga till valda fakturor i listan för att kunna bokföra inbetalningarna. s_k_i_fakturalista.jpg

 

Bortskrivning 
Om det inbetalda beloppet skiljer sig från fakturabeloppet kan du bokföra avvikelsen eller göra en bortskrivning på hela eller delar av fakturan. Om du exempelvis vill göra en bortskrivning på en påminnelseavgift fyller du i det kunden betalat i kolumnen Betalt SEK, klicka sedan på B:et längst ut till höger på raden. 
 

bortskrivning_manuell.jpg

 

Du får då upp nedanstående ruta där du fyller i vilket konto du vill göra bortskrivningen på. Har kunden betalat in mer än fakturabeloppet ska ett konto i bokföringen krediteras med det överstigande beloppet. Avsluta med att spara. 

 

bortskrivning_inbet.jpg

 

Film: Registrera delbetalning eller bortskrivning i Fortnox Fakturering

 

Betalning med betalfil
Använder du dig av betalfiler när du registrerar inbetalningar kan du läsa om hur du går tillväga här


Faktura i utländsk valuta
Har du fått in betalningar i någon annan valuta än SEK kan du läsa om hur du registrerar betalning på fakturor i utländsk valuta här.